Dom młynarza - ciąg dalszy

      Kilka miesięcy temu opisując krótko historię „domu młynarza" przy ulicy-bo jak inaczej-niż Młynarskiej, próbowałem zwrócić uwagę mieszkańców na zły stan tego obiektu. Prawdę mówiąc, nie liczyłem na to, że ktoś z mieszkańców miasta zainicjuje akcję ocalenia tego historycznego budynku.

                               
       A więc sam zwróciłem się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mój apel został załatwiony w sposób profesjonalny i w bardzo krótkim czasie. Już 24 sierpnia 2020 r. dokonano oględzin zabytków z zewnątrz, wykonano fotografie, sporządzono notatkę służbową.

     Właśnie otrzymałem obszerną odpowiedź od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.

         


        Cytuję ważne fragmenty:

    „5) 29 października 2020 r. zostały przeprowadzone oględziny zabytku przy udziale                      pracownika Urzędu Miejskiego w Rykach. Wnętrze zabytku zostało udostępnione.
      Z czynności sporządzono protokół, wykonano serwis fotograficzny.

      Oceniając zachowane wartości ww. zabytków należy stwierdzić, że obiekty posiadają                    wartość  historyczną, architektoniczną i naukową, są istotnym elementem dziedzictwa                kulturowego Ryk. Na położonym na sąsiedniej działce cmentarzu rzymskokatolickim                    znajduje  się nagrobek Władysława Skalskiego. Należy dodatkowo podkreślić, że wartość            naukowa dawnego młyna wynika z faktu, iż jego wnętrze jest nieprzekształcone i zachowały        się elementy jego wyposażenie.

      Zważając na powyższe, komisja ds. wpisu do rejestru zabytków w Wojewódzkim Urzędzie            Ochrony zabytków w Lublinie w dniu 3 listopada 2020 r. zakwalifikowała budynek młyna
    i  budynek mieszkalny tzw. ”dom młynarza” do wpisu do rejestru zabytków nieruchomych            woj. lubelskiego.”

      

                                           

        To może jest jakimś początkiem. Może jednak zapomniany rycki "dom młynarza", niszczejący i zagubiony w krajobrazie nie odejdzie w przeszłość. Oby tak się stało.

     

                 Kompleks młyna Władysława Skalskiego na zdjęciu lotniczym z 14.10.1944


 Polecam:http://www.ryki-dawniej.com/objekt-zaniedbany


       

Zdjęcie lotnicze: National Archives, College Park. MD. USA via Westmoreland Research LLC

Comments