Lotniczy wypadek pod Brusowem 7 lipca 1933

                                                           

Zbigniew Adam KARCZEWSKI
    
     Urodzony dn.26 kwietnia1909 roku.Ukończył Liceum Handlowe w Warszawie w lutym 1932r.W kwietniu tego roku wstapił do Aeroklubu Warszawskiego,a wczasie od 26 kwietnia do 25 sierpnia 1932r 
ukończył kurs pilotażu na obozie PW lotniczego w Łucku i we Lwowie.
       Powołany do odbycia służby wojskowej ukończył  dywizyjną Szkołę Podchorążych Rezerwy przy 22 pp w Siedlcach,a następnie przeszedł na kurs pilotażu do Dęblina.Zginął  śmiercia lotnika w dn 7 lipca 1933 na terenie folwarku Brusów  pod Dęblinem podczas ostaniego lotu warunkowego.

       
Popisując sie akrobacją na małej wysokości ześlizgnął sie na skrzydło,lecąc na samolocie PZL Ł 2 numer 55.29
Comments