Manewry 1933

W sierpniu 1933 roku odbywały się w Rykach dwudniowe manewry,w których brał udział 1 Pułk Strzelców Konnych z Garwolina. Kilka zdjęć z tych manewrów znalazło się w Archiwum Cyfrowym.Jako ciekawostkę należy dodać,że autorem zdjęć jest Narcyz WITCZAK –WITACZYŃSKI (1898-1943),chorąży z garwolińskiego pułku,uznawany wojskowy dokumentalista a w czasie okupacji żołnierz AK okręgu Gołąb.Dla jego upamiętnienia w Garwolinie na domu,gdzie mieszkał oraz na kościele odsłonięto w 2015 roku dwie tablice pamiątkowe. 

1. 06.08.1933 Odprawa oficerów i podoficerów zawodowych. Przy stoliku siedzi dowódca pułku płk Adam Zakrzewski. 

Zdjęcie wykonane na tzw. Pasterniku - dzisiejszym stadionie.Zabudowanie które widać na najbliższym planie spłonęły podczas bombardowania we wrześniu 1939 roku


  Żołnierze Pułku i miejscowa ludność wychodzą z kościoła Najświętszego Zbawiciela.

3.Żołnierze Pułku (w oddali) maszerują z kościoła na kwatery.

Ujęcie zrobione wzdłuż ulicy Szkolnej od nieistniejącej już Kasy Stefczyka.Po lewej stronie nowa murowana szkoła( jeszcze nieotynkowana i nieogrodzona).Dobrze widoczny
pomnik Cudu nad Wisłą.A dalej między drzewami widać mury starego kościoła Św.Jakuba.


4.Wyjazd z Ryk Szwadronu Karabinów Maszynowych. 1933-08-06

Manewry zakończyły się uroczystym przemarszem biorących w nich udział jednostek główną ulicą Ryk,ulicą 11-Listopada.Według opowiadań mojej mamy,wojsko było entuzjastycznie żegnane przez wiwatujących mieszkańców miasta stojących wzdłuż ulic i na balkonach.

---------------------------------------------------------------------------------------

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie

Comments