Manewry 1933

    W sierpniu 1933 roku odbywały się w Rykach dwudniowe manewry, w których brał udział 1 Pułk Strzelców Konnych z Garwolina. Kilka zdjęć z tych manewrów znalazło się w Archiwum Cyfrowym. Jako ciekawostkę należy dodać, że autorem zdjęć jest Narcyz WITCZAK – WITACZYŃSKI (1898-1943), chorąży
z garwolińskiego pułku, uznawany wojskowy dokumentalista a w czasie okupacji żołnierz AK okręgu Gołąb. Dla jego upamiętnienia w Garwolinie na domu, gdzie mieszkał oraz na kościele odsłonięto w 2015 roku dwie tablice pamiątkowe. 

1. 06.08.1933 Odprawa oficerów i podoficerów zawodowych. Przy stoliku siedzi dowódca pułku płk Adam Zakrzewski. 

Zdjęcie wykonane na tzw. Pasterniku-dzisiejszym stadionie. Zabudowanie, które widać na najbliższym planie spłonęły podczas bombardowania we wrześniu 1939 roku.


  Żołnierze Pułku i miejscowa ludność wychodzą z kościoła Najświętszego Zbawiciela.

3. Żołnierze Pułku (w oddali) maszerują z kościoła na kwatery.

Ujęcie zrobione wzdłuż ulicy Szkolnej od nieistniejącej już Kasy Stefczyka. Po lewej stronie nowa murowana szkoła ( jeszcze nieotynkowana i nieogrodzona). Dobrze widoczny
pomnik Cudu nad Wisłą. A dalej między drzewami widać mury starego kościoła Św. Jakuba.


4. Wyjazd z Ryk Szwadronu Karabinów Maszynowych. 1933-08-06

Manewry zakończyły się uroczystym przemarszem biorących w nich udział jednostek główną ulicą Ryk, ulicą 11-Listopada. Według opowiadań mojej mamy, wojsko było entuzjastycznie żegnane przez wiwatujących mieszkańców miasta stojących wzdłuż ulic i na balkonach.

---------------------------------------------------------------------------------------

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie

Comments