Por.pil.Śliwiński,mjr.pil.Skalski,por.Wacław Kuchnio.....


Urodzony w Wilnie por.pilot Władysław Śliwiński i as myśliwski mjr.pil.Stanisław Skalski z Rykami właściwie nie mieli nic wspólnego.Chociaż...
Władysław Śliwiński pilot Dywizjonu 303 i autor zestrzelenia dwusetnego samolotu nieprzyjaciela powrócił do ojczyzny w 1947 roku.
3 czerwca 1948 roku Śliwiński został aresztowany przez służby bezpieczeństwa jako podejrzany o szpiegostwo dla angielskiego wywiadu.Przed sądem zeznał,że istotnie dostarczał do Anglii informacje o Ludowym Wojsku Polskim,Armii Czerwonej,stanie dróg,mostów,kolei itp.Do współpracy udało mu się wcześniej zwerbować byłych żołnierzy „Orlika” a mieszkających wtedy w Warszawie:Wacława Kuchnia „Spokojnego” i Tadeusza Osińskiego „Teka”.
4 czerwca 1948 roku aresztowano asa myśliwskiego Stanisława Skalskiego.Oskarżono go o współpracę szpiegowską w siatce ze Śliwińskim i oczywiście „Spokojnym”.
8 czerwca 1948 na Placu Mirowskim w Warszawie,w domu otoczonym przez UB.MO i KBW popełnił samobójstwo przyjaciel i najbliższy oficer „Orlika” por.Wacław Kuchnio „Spokojny” z Ryk.

Podczas przedłużanego aresztu tymczasowego były stosowane wobec Stanisława Skalskiego szczególne metody śledcze.
Było ich czterech czy pięciu.Był Humer,Serkowski – prawa ręka Różańskiego,Midro-oficer śledczy i ”Poniatowski”(...)Bili mnie różnymi pałkami.Po nerkach,nogach,w górę w dół.Krew się lała.”
„Sądził mnie mjr Widaj. Do niczego w śledztwie, jak i na rozprawie się nie przyznałem. Jedyny świadek, jakiego wezwano - Władysław Śliwiński - też zaprzeczył, abym przekazywał mu jakieś wiadomości lub orientował się w jego szpiegowskiej działalności...".
Mimo to Widaj zawyrokował: "Sąd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uznaje Stanisława Skalskiego, byłego majora WP, za winnego działalności szpiegowskiej na rzecz Anglii i St. Zjednoczonych i za to skazuje go na - karę śmierci...".*

W wolnej Polsce Instytut Pamięci Narodowej chciał postawić przed sądem sędziego, ale okazało się, że mjr Widaj jest..... chory.Może chrypka?

A więc jednak Śliwiński,Skalski,Kuchnio i ożeniony w Rykach brutalny ubek....
 

 
* Katarzyna Ochabska "Stanisław Skalski".str192.
Comments