Procesja Rezurekcyjna 1944

  Wielkanoc na Węgrzech, tak jak i w Polsce, to największe wiosenne święto chrześcijańskiego świata.Uroczyście świętuje się zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.Do zwyczajów ukształtowanych przez stulecia w Kościele katolickim  należy i  uroczyste nabożeństwo w Wielką Niedzielę rano połączone z procesją. A celem procesji jest obwieszczenie światu Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa.

  W czasie ostatniej wojny w Rykach stacjonował oddział żołnierzy Królestwa Węgier,który wchodził w skład armii niemieckiej.Podobno współżycie mieszkańców Ryk i żołnierzy węgierskich układało się bardzo dobrze.Zawiązywały się znajomości,prowadzono handel wymienny.I poza jednym przypadkiem rozbrojenia węgierskiego żołnierza przez mieszkańca,który to za to zapłacił  więzieniem na Zamku,większych incydentów nie było.
   Żołnierze węgierscy, chociaż to było wojsko okupacyjne,brali udział w procesji rezurekcyjnej.Procesja szła dookoła miasta po ulicy Szkolnej,11-Listopada i Warszawskiej.

 Na czele krzyż procesyjny.

Na ulicy 11 Listopada.Z tyłu po prawej stronie dom Żyda Firanki ze zburzonym pierwszym piętrem.Pozostałości nośników balkonu.Pusty plac,później należący do p.Turkowskiego a dalej dom p.Traczyka  z zamkniętymi okiennicami niemieckiego sklepu „Eike Lohmann”.Przed wojną na parterze mieli sklepy: p.Świderski z galanterią,p.Rybak z Moszczanki z materiałami i Żyd Wajnberg z gospodarstwem domowym.Po wojnie  sklepy Spółdzielni Rolniczo -Handlowej „ Rolnik”.


W pierwszym szeregu przed baldachimem - trzeci żołnierz z lewej strony niesie kadzidło.Na skrzyżowaniu dzisiejszej ulicy Słowackiego i Kościuszki.Po prawej stronie widać już nowy budynek gminy z posterunkiem policji oraz dom p.JAŚKIEWICZA.Mieszkańcy Ryk idą chodnikiem.Procesja w starej  bramie kościoła

Wielka Niedziela w 1944 roku przypadała na 9. kwietnia.Była to więc już ostatnia procesja z udziałem Węgrów,gdyż już za trzy miesiące był wyzwolony MajdanekDziękuję serdecznie pp.Jerzemu KIELISZKOWI i Zbigniewowi ZAJĄCOWI za udostępnienie zdjęć


Comments