Procesja Rezurekcyjna 1944

  Wielkanoc na Węgrzech, tak jak i w Polsce, to największe wiosenne święto chrześcijańskiego świata. Uroczyście świętuje się zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Do zwyczajów ukształtowanych przez stulecia w Kościele katolickim należy i uroczyste nabożeństwo w Wielką Niedzielę rano połączone z procesją. A celem procesji jest obwieszczenie światu Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa.

  W czasie ostatniej wojny w Rykach stacjonował oddział żołnierzy Królestwa Węgier, który wchodził
 w skład armii niemieckiej. Podobno współżycie mieszkańców Ryk i żołnierzy węgierskich układało się bardzo dobrze. Zawiązywały się znajomości, prowadzono handel wymienny. I poza jednym przypadkiem rozbrojenia węgierskiego żołnierza przez mieszkańca, który to za to zapłacił  więzieniem na Zamku, większych incydentów nie było.
    Żołnierze węgierscy, chociaż to było wojsko okupacyjne, brali udział w procesji rezurekcyjnej. Procesja szła dookoła miasta po ulicy Szkolnej,11-Listopada i Warszawskiej.

 Na czele krzyż procesyjny.

    Na ulicy 11 Listopada. Z tyłu po prawej stronie dom Żyda Firanki ze zburzonym pierwszym piętrem. Pozostałości nośników balkonu. Pusty plac, później należący do p. Turkowskiego a dalej dom p. Traczyka  z zamkniętymi okiennicami niemieckiego sklepu „Eike Lohmann”. Przed wojną na parterze mieli sklepy: p. Świderski z galanterią, p. Rybak z Moszczanki z materiałami i Żyd Wajnberg z gospodarstwem domowym. Po wojnie sklepy Spółdzielni Rolniczo - Handlowej „ Rolnik”.


W pierwszym szeregu przed baldachimem - trzeci żołnierz z lewej strony niesie kadzidło.Na skrzyżowaniu dzisiejszej ulicy Słowackiego i Kościuszki. Po prawej stronie widać już nowy budynek gminy z posterunkiem policji oraz dom p. JAŚKIEWICZA. Mieszkańcy Ryk idą chodnikiem.Procesja w starej  bramie kościoła

Wielka Niedziela w 1944 roku przypadała na 9. kwietnia. Była to więc już ostatnia procesja
 z udziałem Węgrów, gdyż już za trzy miesiące był wyzwolony Majdanek.Dziękuję serdecznie pp. Jerzemu KIELISZKOWI i Zbigniewowi ZAJĄCOWI za udostępnienie zdjęć


Comments