Moje miasto Ryki‎ > ‎Galeria‎ > ‎Ludzie‎ > ‎

Szkoła Podstawowa. Rok szkolny 1926.


 
                                                   Klasa  V, rok szkolny 1926.

  Pierwszy rząd: siedzą nauczyciele: BIŁYK Bazyli prace ręczne, KRÓLIKOWSKA,OSIŃSKI Marian - język polski, KRÓLIKOWSKI Marian-Polska współczesna, BIŁYKOWA - roboty kobiece, SZUBIŃSKI - matematyka, uczeń KRAWCZYK z Dąbi.
  Drugi rząd druga z lewej BUCZEK Stanisława (SADUROWA), trzeci z lewej WAROWNY Stanisław (pózniejszy żółnierz AK), JURZYSTA Stanisław. W tym samym rzędzie pierwsza z prawej Gienia TKACZYKÓWNA (PIĘTKOWA), druga z prawej Emilia PRZYBYLSKA (PUDŁOWA), KRÓLIK Piotr
  Trzeci rząd pierwszy z lewej woźny BOGUSZ ,druga z lewej Irena PIĄTKOWSKA (SAREPOWA) ,
trzecia: Maria PUTERMAN, czwarta: Mania FIRANKA (emigrowała w 1935 roku do Palestyny), piąta:
 Zofia SKWAREK (MORAWSKA)

 W nawiasach nazwiska pózniejsze.

 

                                                       Klasa VII rok 1928

 

1. FILIPEK Tadeusz
2. FIRANKA Maria                           córka właściciela sklepu z bławatami,emigrowała do                                                      Palestyny w 1935 3.
IWANEK    Jan
4. JASKIEWICZOWNA   Teresa         haftowała obrusy.Wyjechała do Warszawy gdzie jej                                                                                   matka miała kiosk.
5. JURZYSTA      Stanisław              z kolonii.Został księdzem.
6. KRÓLIK Piotr                               szkolne przezwisko„Grucoł”

7. KRAWCZYK     Jan                       z Dąbi.
8. KOMOSOWNA  Antonina               z Julina
9. MIŁOSZ       Edward         
10. PUTERMANN   Maria
11. PRZYBYLSKA  Emilia                  Pudłowa
12.PIĄTKOWSKA   Irena                  Sarepowa
13.SKWARKOWNA  Zofia                 Morawska
14.SADKOWSKI      Wacław             z Karasiówki
15.SAREPA Jan                               członek orkiestry,kierowca   
16.TKACZYKOWNA  Eugenia            wychowanica  Łagowskiego
17.WALASEK Stanisław                    z Borku. Zmarł po tym,jak uderzył go nauczyciel
18.WOJCICKI  Władysław                 z Ryk Królewskich
19.WAROWNY Stanisław                   pózniej żołnierz AK ps Mściciel
20.WITKOWSKA Leokadia                 z Julina
21.ZWIERZCHOWSKI Henryk
22.OWCZARSKI Bogumił
23.ZACZEK  Jan                               listonosz

 

  
 
     Świadectwo Zofii SKWARKÓWNEJ z podpisem kierownika szkoły Mariana OSIŃSKIEGO