Moje miasto Ryki‎ > ‎Galeria‎ > ‎Ludzie‎ > ‎

Gminna Spółdzielnia


       W 1946 roku władze parafialne podpisały z Okręgową Spółdzielnia Spożywców umowę
o wydzierżawieniu placu po kościele św. Jakuba. Na tym placu pobudowano baraki, w których mieściły się między innymi: od ulicy Żelechowskiej: gremplarnia, skup surowców wtórnych (szmaty, makulatury, butelki, złom), od ulicy Szkolnej: gospoda "Pod Lipami". biura, zaklad szklarski oraz pomieszczenia mieszkalne (rodzina p.Bogdana KUCHNIA).A w podwórzu: punkt sprzedaży węgla, maszyn rolniczych oraz mebli. 


                       
                                               Brama wjazdowa do areału GS

                                 
    Barak od ulicy Szkolnej. Widoczne wejście do gospody. Od lewej: p. KULTYS Henryk, p. GRUZA, p. LISICKA Jadwiga, p. TOMALSKA Jadwiga, p. MORAWSKA Zofia, p. KORŻYK Jan, p. LESISZ.

   
  

                 Rozbudowa budynku GS na ulicy Szkolnej.Naprzeciwko kiosk Ruch p.FILIKSA.
            Drugi w kolejności kiosk Ruch w Rykach

    
 
                      W czasie stawiania fundamentów zdarzył się taki „sensacyjny” wypadek przy pracy