Moje miasto Ryki‎ > ‎Galeria‎ > ‎Ludzie‎ > ‎

Gminna Spółdzielnia

W 1946 roku władze parafialne podpisały z Okręgową Spółdzielnia Spożywców umowę o  wydzierżawieniu placu po kościele św. Jakuba. Na tym placu pobudowano baraki ,w których mieściły się między innymi:od ulicy Żelechowskiej: gremplarnia, skup surowców wtórnych(szmaty,makulatury,butelki, złom),
od ulicy Szkolnej: gospoda "Pod Lipami", biura, zakład szklarski oraz pomieszczenie mieszkalne (rodzina Kuchniów),w podwórzu: punkt sprzedaży węgla, maszyn rolniczych oraz mebli.     
 
 
 
 
Rok 1948.W baraku za figurą  była gospoda " Pod Lipami ".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barak od ulicy Szkolnej. Widoczne wejście do gospody. Od lewej: p. KULTYS Henryk, p. GRUZA, p. LISICKA Jadwiga, p. TOMALSKA Jadwiga, p. MORAWSKA Zofia, p. KORŻYK Jan, p. LESISZ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rozbudowa budynku GS na ulicy Szkolnej