Miejska Rada

Budowa tej nowej siedziby Zarządu Gminy rozpoczęł się w lecie 1940 i do użytku oddano ją już w grudniu tego samego roku.Budynek,a także i areszt z mieszkaniem dozorcy,został postawiony częściowo z cegły z rozebranego starego kościoła Św.Jakuba.Cegłę pożyczono od parafi ,jak się później okazało „na wieczne oddanie”.

 

Lewa strona budynku była w czasie wojny siedzibą Granatowej Policji a prawa Gminy.Po„wyzwoleniu” Ryk Posterunek MO mieścił się najpierw,podobno przez tydzień, w stodole Wacława JEŻEWSKIEGO a następnie przeprowadził się do pomieszczeń Policji.I właśnie ten budynek zaatakował dwa razy oddział „Orlika”.Pierwszy raz w maju,rozbijając cała załogę i ponownie w dniu 17 czerwca 1945 roku.Na drugi atak milicjanci byli już przygotowani i zamienili posterunek w twierdzę z zasiekami z drutu kolczastego i workami z piaskiem w oknach.Jak pisze Z.Strześniewski :”Milicjanci z parteru się przenieśli na pierwsze piętro,aby mieć lepszy wgląd na przedpole” .Na pamiątkę tej „twardej obrony” wmurowano już po wojnie w ścianę, po prawej stronie głównego wejścia (widać na zdjęciu) chyba 30 łusek.Podobno wieść o tym zuchwałym napadzie spotkała się z oburzeniem społeczeństwa i podobno nawet przypadkowi ludzie składali milicjantom wyrazy uznania za dzielnę obronę i wykazane bohaterstwo(!!!!).I jeszcze na tę pamiątkę przed samym budynkiem,po obu stronach wejścia ustawiono,pomalowane na czerwono bombo-pociski(?).

 

Z czasem Milicja Obywatelska przeniosła się najpierw na ulicę Łukowską a później na ulicę Szkolną,a do  Miejskiej Rady wprowadził się Komitet Powiatowy PZPR.W czasie pochodów pierwszo majowych na prawym balkonie urzędował z mikrofonem komentator,który anonsował zgromadzonym na trybunie komunistycznym aparatczykom przechodzące grupy manifestujących.Trybuna była ustawiana naprzeciwko MRN.Po likwidacji powiatów w 1975 roku do budynku wprowadziła się Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

W latach 1978 – 1980 przeprowadzono kapitalny remont budynku przystosowując go do potrzeb PSSE.Chyba to właśnie wtedy zostały usunięte łuski ze ściany.

Comments