Tajemnica grobu żołnierzy radzieckich

Kiedy oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do Ryk, walki trwały nadal i nadal ginęli jej żołnierze. W czasie przemarszu wojska sowieckiego po szosie lubelskiej w stronę Warszawy, nadleciał samolot niemiecki i ostrzelał kolumnę z broni pokładowej raniąc i zabijając wielu z nich. Rannych umieszczano w prowizorycznem szpitalu na Boguszach (dzisiaj Karczma rybna) lub po obmyciu w stawie Buksa na dzisiejszej ulicy Janiszewskiej, koło zasypanego dzisiaj michu, transportowano dalej. Zabitych w tym nalocie oraz innych, którzy zginęli w innych okolicznościach w mieście lub najbliższej okolicy, pochowano w parku przy ulicy Warszawskiej. Podobno na tym miejscu ustawiono także jakiś prowizoryczny pomnik. 

 W dniu 16 sierpnia 1949 roku dokonano ekshumacji 14 żołnierzy radzieckich z parku "koło szosy lubelskiej". 

Z tych 14-tu identyfikowano 10 z nazwiska:

strz. LETNIK               (ur. 1922)
strz. JARULIN              (ur. 1924)
strz. SOISIN               (ur. 1892)
strz. POPELICZIN         (ur. 1919)
strz. BASZYNOW
strz. MILUNOWICZ
strz. WULICZEW          (ur. 1904)
st. lejt. ANDRYSZYN      (ur. 1906)
jetr. FIEDIUK               (ur. 1926)
st. lejtn. GERMANOWICZ (ur. 1912)

  
 
 
 Ekshumowani żołnierze byli przewiezieni na powstający cmentarz radziecki (i nie tylko) w Garwolinie. Zostali pochowani w kwaterach nr 1 oraz 8.
Tak długo jak pamiętam na starym cmentarzu przy ulicy Rossowskiej (dzisiaj Młynarskiej) był grób żołnierzy radzieckich. Na słupku po lewej stronie grobu było kilka numerów ewidencyjnych pochowanych żołnierzy, poprzedzonych czerwona gwiazdą. W roku 1990 konserwator zabytków z Lublina zaewidował również ten grób jako grób żołnierzy radzieckich. Świadczy o tym także i tabliczka informacyjna widoczna na zdjęciu po lewej stronie. Numery ewidencyjne z upływem lat stały się nieczytelne, aż wreszcie zginęły.
 
 
 
Po kilku latach na grobie pojawiła się płyta:
 

Tabliczka informująca o żołnierzach radzieckich usunięto i jakiś czas się walała przy cmentarnym parkanie.
 

I kto właściwie leży w tym grobie niewiadomo.Są dwie możliwości:albo informacje o pochowanych świadomie zlikwidowano,albo ekshumowano ich również już 16 sierpnia 1949 roku roku:

 " w obecności przedstawicieli Starosty Powiatowego,Zarządu Miejskiego,MilicjiObywatelskiej i Kierownika Ekipy Ekshumacyjnej po rozkopaniu mogiły znajdującej się na cmentarzu parafialnym, wydobyto 3 zwłok w tym 1 znany i 2 nieznanych z nazwiska" 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mogiła żołnierza Armii Radzieckiej w Postole. Jest zarejestrowana w archiwum w Moskwie.W tym samym archiwum znajdują się jeszcze trzy zapisy dotyczące żołnierzy radzieckich,którzy są pochowani
w Rykach:

  

SOSININ L. Ivanovicz, ur. 1892. Zginął w walce 
15. 12. 1944. Pochowany w Rykach (Polska) 

  
 
 
 
 
 
 BULICZEV, Michail, Fedorovicz, ur. 1908. Zmarł z ran 16. 08. 1945. Pochowany w mieście Ryki,województwo lubelskie.Miasto Ryki.
 
 
 

 


 
 
 FETISOV, Gregorij, ur. 1923, zginął 30. 12. 1944. 
Pochowany Ryki, województwo warszawskie.Miasto Ryki