„Nie- sławny pomnik"


    Inicjatywa wystawienia pomnika poświęconego członkom PPR, GL-AL, UB, MO, ORMO oraz jednemu z NKWD podobno wyszła od ryckich komunistycznych czynowników. Tak twierdzi historyk Dr Mirosław SULEJ, który w tej sprawie przeszukiwał Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Oddział w Otwocku.
Prawdą jest, że w tym samym roku, w ramach obchodów 20-lecia PRL a także MO, powstało więcej takich pomników.

                      
                                   Odsłonięcie ryckiego pomnika milicjanta   7 października 1964.
    Widoczna na podstawie innych dokumentów determinacja w służbie  „socjalistycznej Ojczyzny" wskazuje jednak, że był to „autorski" pomysł miejscowych funkcjonariuszy komunistycznych, do których służalczo przyłączyli się ówcześni „ludowcy" i tzw. bezpartyjni działacze społeczni." 
(M. Sulej. Internet)
 A takich w naszym mieście było przecież zatrzęsienie!
 
 
       „Wymownym dowodem poniesionych ofiar pozostała do dziś pamiątkowa tablica ufundowana przez społeczeństwo Ryk. Głosi ona: 
Funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej poległym na terenie powiatu ryckiego w walce o utrwalenie władzy ludowej.
1. kpt. Mikołaj PARAMONOW                                18. Franciszek ŚWITAJ
2. kpt. Wiktor MACIEJEWSKI                                19. Teodor CZECHOWICZ
3. chor. Wladysław OSIAL                                    20. Zygmunt JAROŃ
4. st. sierż Henryk WÓJCIK                                   21. Kazimierz JABŁOŃSKI
5. sierż. KISIELEWSKI                                           22. Edward SOWA
6. sierż. Jan WIŚNIEWSKI                                    23. Stanisław BELKA
7. sierż. Jozef KOŁODZIEJCZYK                            24. Bolesław BERLIŃSKI
8. plut. Bolesław NIEMIEC                                    25. Jan SUCHECKI
9. plut. Henryk ŚWIDERSKI                                 26. Władysław KOWALIK
10. kpr. Henryk DĄBROWSKI                               27. Jan BIENIAS
11. kpr. Antoni KULA                                             28. Jan SZADKOWSKI
12. kpr. Konstanty KOZŁOWSKI                          29. Andrzej DĄBROWSKI
13. szer. Stanisław KĘPKA                                   30. Rajmund MARCINIAK
14. szer. Stanisław RYBICKI                               31. Jan SZOSTAKIEWICZ
15. szer. Tadeusz GIERAJ                                    32. Stanisław JEMIOŁA
16. szer. Eugeniusz KAMIŃSKI                            33. Zofia PIEŃKOWSKA
17. szer. Tadeusz KOBIELSKI                              34. Stanisław SKOWROŃSKI
 
Cześć ich pamięci! Społeczeństwo powiatu ryckiego. Ryki, dnia 7-x-1964".
(Z.Strześniewski. Orlik zostawia ślad)
 
Na tablicy pomnika  jest wymienionych 34 utrwalaczy władzy ludowej. Prawie, że na szarym końcu, bo na przedostatnim miejscu widnieje nazwisko jedynej kobiety-utrwalacza Zofii PIEŃKOWSKIEJ. Kim była ta bardzo młoda dziewczyna, którą w czerwcu 1945 roku znaleziono zastrzeloną w polu, w życie, między nowym cmentarzem a rzeźnią przy ul. Warszawskiej?
 
Toczy się walka o zlikwidowanie pomnika. Podobno już w roku 2007 Rada Miejska podjęła decyzję
"w sprawie usunięcia z parku miejskiego w Rykach pomnika poległych funkcjonariuszy MO, UB i ORMO"
Wykonanie uchwały rada powierzyła burmistrzowi, który podobno w trosce o wygrzewających się pod blokami ubowców nie wypełnił jej do dziś. Osobiście pomnik zostawił bym w spokoju, albo chociaż jego część jako pamiątkę tamtych czasów.
Pomnik został uwieczniony nawet na okolicznościowej kopercie pocztowej: