Moje miasto Ryki‎ > ‎

Ryckie historyczne ciekawostki

    Przeglądając stare zdjęcia, zwróćmy uwagę, że kiedyś najbardziej popularna była fotografia portretowa czy okolicznościowa. Możliwe, że było to ówczesne zafascynowanie możliwością uwieczniania naszych bliskich. A my, których interesuje historia  miejsc, potrzebowalibyśmy dzisiaj więcej zdjęć ze starymi widokami miasta.  
                 


*Księga adresowa Ryk 1929

LEKARZE
    Kowalski, Payerbrune Jan Ludwik

DENTYSCI  

Frumkin Fr, Koningsberg Felicja

WETERYNARZE

     Konigsberg Izydor

AKUSZERKI

     Litwińska, Różanowska

SKŁADY APTECZNE             

Jaworska E.

APTEKI

Laskowski, Mostkowski Józef

BEDNARZE

Miszkurka, Miszkurka, Wajnberg

BLACHARZE  

Rotsztajn A., Rubinsztajn Ch.

BLAWATY  

Ajger L., Firanka S., Goldman B., Rosenblum M., Spektor

M., Sztern W.

 

Więcej...*Miejsca tajnego nauczania

    14-tego października 2011, odbyły się uroczystości z okazji 110 lecia szkolnictwa w Rykach. W czasie obchodów nadano ryckiemu Gimnazjum Nr 1 imię Nauczycieli Tajnego Nauczania.
Pierwsza szkoła w Rykach była w drewnianym budynku na ulicy Szkolnej, naprzeciwko dzisiejszego przedszkola. Potem, po drugiej stronie ulicy wybudowano szkołę murowaną a od 1933 roku otworzono także szkołę w Domu Ludowym na Warszawskiej. W latach 1939-40 i 1940-41 szkoła mieściła się na piętrze, w domu Żyda Zylberberga (na rogu dzisiejszej ul. Poniatowskiego i ul. Kanałowej). Po wojnie znów były szkoły na Szkolnej i w Domu Ludowym
.
Więcej...


*Z dawnych protokołów Policji Państwowej

 
Na początek o tym jak wytarmosili Żyda Wajsfisza za brodę. Protokół spisany
5 stycznia 1921 roku o godzinie 5 po południu

Poszkodowany: Wajsfisz Moszek z Ryk
Oskarżony: Żukowski Franciszek z Trojanowa.
Przedmiot oskarżenia: gwałt na osobie Wajsfisza z pogróżką.
Świadkowie: Domański Edward i Kryczka Tadeusz z Ryk.
Dowód rzeczowy: garść włosów wyrwanych z brody.
Protokół został przekazany do Sądu Pokoju w Rykach.
 Więcej... 


  *Wyrok na Drożyńskim 5 września 1943 roku
Na ulicach naszego miasta strzelano do Niemców, do ich agentów, do Żydów.Sami mieszkańcy Ryk załatwiali swoje prywatne porachunki z bronią. A najwięcej strzałów padło w czasie walki o władzę między „żołnierzami wyklętymi” a budowniczymi nowego, ludowego porządku.

 Więcej...


*Tragiczna pomyłka 14 października 1946 roku

 W niedawno opublikowanej cennej i obszernej książce  dr Suleja  „Zdrada i zbrodnia” na stronie 243 autor pisze: „Wieczorem 14 października został zlikwidowany w swoim warsztacie stolarskim
 w Rykach Jan Kontowicz(-)...wieczorem 17 października Marian Kieliszek, z zawodu stolarz,..jawnie współpracujący z resortem .
Pozwolę sobie sprostować  podany fakt : Jan KONTOWICZ  został zastrzelony przez pomyłkę i nie w swoim warsztacie ale w warsztacie stolarza Kieliszka, którego syn konfident tam pracował..

 * „Szara skromna tablica“ ze starego kościoła W Jakuba Apostoła
 Chceszże  wiedzieć kto czytasz……. Te słowa znają chyba wszyscy interesujący się historią naszego miasta. O ojcu królewskim napisano wiele. Teraz zwróćmy  uwagę tylko na to jak ta nasza słynna tablica wyglądała w roku 1910, kiedy ją fotografował Aleksander Janowski, współzałożyciel  Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Więcej...


*Wrócił pelikan
Po kilkudziesięciu latach wrócił nad tabernakulum pelikan, symbol Jezusa. Odszedł w czasach, kiedy  kościoły były dosłownie pełne ludzi. Tych wierzących i tych niewierzących, którzy obecnością w świątyni demonstrowali  swoją antysocjalistyczną postawę.
Krążył dowcip: Jesteś nie wierzącem a chodzisz do kościoła?  Tak, bo jestem przeciwko ustrojowi."

Więcej...


*Pionierzy Autostopu z Ryk (zapiski z podróży)

Autostop był produktem odwilży 1956 roku. Pierwsi autostopowicze pojawili się w Polsce w roku 1957. Wzorem było dla nich USA. Słyszeli, że w Ameryce młodzi ludzie podróżują za darmo przygodnymi samochodami. Pionierami polskiego autostopu byli studenci warszawskich uczelni - uniwersytetu
 i politechniki. Nie było to łatwe bo ci co nie postarali się przed wyruszeniem w drogę o zezwolenie milicji, napotykali .....
Więcej....


* Kto bombardował Ryki 10 września 1939 roku

10 września 1939 roku do dowództwa 4 Luftlotte o godzinie 12.45 nadszedł  meldunek gen Kesselringa  o rozpoznaniu silnych kolumn wojsk na drogach Garwolin - Kurów - Lublin oraz Barowice - Łuków. Zadaniem  jednostek lotniczych Luftflotte 4 było niezwłoczne zaatakowanie tych celów”.1

Więcej...


* Obóz Schallingera

W lutym 1941 roku na plac przy ulicy Św. Leonarda (Warszawskiej) wprowadziła się  Organisation Todt
W tym samym czasie teren szkolny (teren dzisiejszej mleczarni) zajęła współpracująca z OT austriacka firma 
 "Strassenbaugesellschaft / W. Schallinger u. Co. / Wien.

Więcej... 


*Trzeci anioł

Do 1914 roku z projektu głównego ołtarza wykonana była jedynie niekompletna jego środkowa część. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej powrócono do realizacji reszty ołtarza zamawiając brakujące części ......


 *Jak jeżdżono dawniej „za interesem” do stolicy

Z Ryk jeździło się zawsze „za interesem” do Warszawy a nie do bliżej położonego Lublina. Oczywiście była możliwość dostania się do stolicy pociągiem jakże by inaczej niż przez Dęblin.....


 *Przed kościołem

Zdjęcie pochodzi z lat okupacji. Przed kościołem w przeważającej większości odświętnie ubrane kobiety. Chusty na ramionach, chusty szalinówki. Dzisiaj widok rzadki.

 
 * Por. pilot Władysław ŚLIWIŃSKI, mjr. pilot Stanisław SKALSKI i por. Wacław KUCHNIO

Urodzony w Wilnie por. pilot Władysław Śliwiński i as myśliwski kpt. pil. Stanisław Skalski z Rykami właściwie nie mieli nic wspólnego. Chociaż...Władysław Śliwiński pilot Dywizjonu 303 i autor zestrzelenia dwusetnego samolotu nieprzyjaciela powrócił do ojczyzny w 1947 roku.

więcej....*„Kocioł” w szynku u Gałeckich
W październiku 1939 Niemcy wydali odezwę: ”Wszyscy urzędnicy Policji Polskiej a również oficerowie Policji Polskiej, którzy w dniu 1 września 1939 roku pełnili służbę powinni się zgłosić do dnia 10 listopada ,bez względu na ich poprzednie w najbliższym urzędzie Policji Niemieckiej lub w starostwie Niemieckim. Urzędników nie stosujących się do niniejszego wezwania spotykają najsurowsze kary.”

 *Ryccy aptekarze
Współczesne apteki są jasne i schludne, pełne barwnych plakatów z młodymi i zdrowymi, młodymi ludźmi. Nam, wcześniej urodzonym brakuje w nich jednak niegdysiejszego lekkiego półmroku, stylowych aptecznych mebli, buteleczek z szyldzikami, woni lekarstw i ziół, odrobiny magii i tajemniczości.


 *Historia obozowego baraku

W Rykach w czerwcu 1941 roku (tak podpisane są poniższe zdjęcia) przy ulicy Św. Leonarda organizacja Todt wybudowała kilka drewnianych baraków dla swoich oddziałów roboczych a także dla jeńców radzieckich i żydowskich pracowników przymusowych.
Więcej...... 


 * "...Ogień buchnął i ucieklim..."

O szczegółach wybuchu wielkiego  pożaru w  Ryk w 1925 roku nie ma prawdopodobnie żadnego opisu.
W Ryckiej Księdze Pamięci znajduje się takie oto krótkie wspomnienie tego tragicznego dla naszego miasta momentu.

 *Bracia Zofii Kossak-Szczuckiej

Urodzona w pobliskim Kośminie Zofia KKOSSAK -SZCZUCKA przeżyła w tej wsi prawie dwadzieścia lat.
To smutne ale wychowywała się  jako jedynaczka
.

Więcej...


* Wybory wójta w Rykach 19.08.1928

Ryki miały wybory na wójta w dniu 19 sierpnia. Wybory na godzinę dziewiątą przez władze były wyznaczone, chociaż niektóre wioski są odległe o kilkanaście kilometrów. Nic więc dziwnego, że na wybory przyszła tylko garstka gospodarzy. Żydzi natomiast stawili się licznie.


 * Pierwsze lata ryckiego liceum 
„Początek naszego Liceum to rok 1944,a więc jeszcze okres  okupacji. Wtedy to grupa nauczycieli Szkoły Powszechnej w Rykach zorganizowała 5 kompletów tajnego nauczania w zakresie I i II klasy gimnazjalnej -w sumie  30-tu uczniów.
 Kiedy w lipcu 1944r wyzwolone zostały Ryki, organizujący tajne komplety ks. Władysław FRELEK wikariusz parafii Ryki od marca 1946 do czerwca 1949,przystepuje do organizacji średniej szkoły w miasteczku.


 *Dzwon Jakub
W czasie I wojny światowej Rosjanie zrabowali dzwony ze starego kościoła Św. Jakuba. Mieli również
 chęć
 
i na dzwony z nowego kościoła, ale ........

Więcej....


 *Procesja Rezurekcyjna 1944

 Wielkanoc na Węgrzech, tak jak i w Polsce, to największe wiosenne święto chrześcijańskiego świata. Uroczyście świętuje się zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Do zwyczajów ukształtowanych przez stulecia w Kościele katolickim  należy i  uroczyste nabożeństwo w Wielką Niedzielę rano połączone z procesją.

Więcej......


 *Na wieczną rzeczy pamiątkę....

Sentyment do starych maszyn to pasja ryckiej rodziny ZARĘBÓW, która niedawno ożywiła nam małą cząstkę dawnej ryckiej historii. I to dosłownie!


 Motel w Rykach którego nigdy nie było

Przed wybuchem wojny było to pole dworskie. A we wrześniu 1939 roku rosły tam ziemniaki. W czasie bombardowania Ryki w pośpiechu w rządkach kartofli kryli się przed niemieckimi bombowcami żołnierze polskiego wojska, których poganiał oficer z  rewolwerem w ręku grożąc użyciem broni, jeżeli oddział nie zachowa dyscypliny.......... 
W literaturze o powstaniu styczniowym spotykamy się czasami z informacją ,że podobno w okolicach Ryk a nawet  samych Rykach była w tamtym czasie ludwisarnia, która produkowała dla powstańców różnego typu działa. Czy naprawdę w lesie na polanie ,w okolicy Ryk robiono działa dla powstańców? 1