Dzwon Jakub

W czasie I wojny światowej Rosjanie zrabowali dzwony ze starego kościoła Św.Jakuba.Mieli również chęć i na dzwony z nowego kościoła, ale dzięki interwencji ks.Rozwadowskiego u władz to im się  nie udało.Front przesuwał się szybko i przyszło wojsko austriackie a po nich niemieckie.Niemcy także potrzebowali metalu.I znów udało się ks.Rozwadowskiemu ocalić dzwony.Wprawdzie na niezbyt  długo.

5 marca 1940 niemieckie władze okupacyjne wydały zarządzenie,aby sporządzić  ewidencję wszystkich dzwonów znajdujących się na na terenach okupowanych i wcielonych do III Rzeszy.Chodziło o to, aby dla potrzeb niemieckiego przemysłu zbrojeniowego gromadzić takie metale jak miedź,brąz i mosiądz. Transporty z zarekwirowanymi dzwonami,które były zakwalifikowane jako nie zabytkowe trafiały na wielkie pole pod Hamburgiem do portowej dzielnicy Veddel i tam natychmiast były przetapiane.

Tym razem ryckie dzwony:Jan Chrzciciel,Archanioł Gabriel i Jakub –razem 2005kg nie uniknęły złego losu.2 lipca 1941 roku zdjęto dwa dzwony: Jana Chrzciciela i Archanioła Gabriela.**

Trzeci dzwon ze względu na swą wielkość zdecydowano zrzucić z wieży.Na schodach rozłożono słomę i dwóch znanych ryckich cieśli pomogło zrzucić Jakuba.

To zdjęcie spadajacego dzwonu Jakub jest dobrze znane.Należy ono na pewno do unikalnych zdjęć na skalę krajową


Dzwon Jakub o wadze podobno 1050kg uderzając o schody, rozbił się na kawałki.

Mieszkańcy Ryk i korona dzwonu Jakuba 

Ryckie dzwony odwiezione były do Puław a tak na pewno na cmentarzysko dzwonów 
do Hamburga.Podobno trafiło tam w czasie wojny około 90 tysięcy dzwonów z kościołów całej Europy.Z tego  aż 75 tysięcy skończyło w piecach hutniczych.Co ciekawe,nawet sami Niemcy oddawali dzwony ze swoich kościołów.Po wojnie z ośmiu  tysięcy wywiezionych z Polski dzwonów odnaleziono dwa tysiące.Niektóre powróciły do swoich kościołów.Niestety nowym polskim władzom nie bardzo zależało na „niemieckim złomie”.


 

 *  Serdecznie dziękuję p.Zbigniewowi ZAJĄCOWI za udostępnienie zdjęcia rozbitego dzwonu Jakuba

 ** Więcej o ryckich dzwonach można dowiedzieć się z książki Krystiana PIELACHY „Dzieje Parafii w Rykach wydanej w roku 2008 przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach

  

Comments