Kozia Górka

     Część Ryk, zwana trochę zabawnie Kozią Górką - to inaczej leżąca za stawem Bogusze - Brzezinka.
 A to z tego tytułu, że rósł tam kiedyś lasek brzozowy. Kształt górki zmienił się z czasem, kiedy zaczęto stamtąd wybierać żółty piasek na budowy. Przed wojną spotykali się tam mieszkańcy miasta, gdy urządzano na Brzezince różne rozrywki. Była nawet podłoga do tańca. Gwoździem programu były często zawody w wspinaniu się na pal, na którym czekała nagroda – butelka wódki. Jednym z niewielu, któremu udawała się ta wspinaczka był p. TKACZYK.
     Brzezinkę od dawnych czasów zamieszkiwały rodziny GRADUSÓW,JASKÓW,GĄGAŁÓW,WALASKÓW,GRACZYKÓW,ROMANOWSKICH,POTERKÓW,
KRUPIŃSKICH
    Mieszkał tam znany wszystkim w mieście p. Józef CIELEBĄK , który służył przez wiele lat  w armii carskiej. Wysoki, zgrabny człowiek z sumiastym wąsem. Był jednym z najsilniejszych mężczyzn w mieście. Czasami  kiedy wracał wieczorem z „szynku”, nad stawem słychać było rosyjskie żołnierskie piosenki.


                                                                Samotna chatka na Koziej Górce 
   Za zabudowaniami Brzezinki ciągnęła się „ziemia niczyja” – piaski z tu i ówdzie porośnięte jałowcami. Pochodzenie nazwy Kozia Górka jest proste i wywodzi się z faktu, że większość rodzin po wojnie posiadała kozy. I tam je właśnie wypasano. Koza, jak mawiano, to„ żydowska krowa, która zje papier a daje mleko”. Sam kiedyś pasałem kozy na terenie dawnego obozu Schallingera.
    W latach 50-tych na Kozia Górka była swego rodzaju poligonem, na którym ćwiczyli  żołnierze „placówki łączności" z ulicy Warszawskiej. Pozostały po nich  doły strzelnicze.               
    W 1960 roku zaczęto zalesiać teren. Uczestniczyli w tym aktywnie uczniowie ryckich szkół. Sadzenie odbywało się przez pół dnia w czasie lekcji. Sadziło się parami: jeden z uczniów lancetem robił otwór w ziemi, a drugi wkładał sadzonkę i przyciskał nogą.

 

                       
                                           Pierwsze sadzonki dzisiejszego, wysokiego sosnowego lasu     


                                                        Po sadzeniu wszyscy się myli w stawie Bogusze
 

        Dziękuję J - W Wypiórkiewiczowi za udostępnienie zdjęć

 
 
 
 
Comments