Księga adresowa Ryk 1929

 
LEKARZE
 
 
    Kowalski,Payerbrune Jan Ludwik

DENTYSCI 

     Frumkin Fr,Koningsberg Felicja

WETERYNARZE

     Konigsberg Izydor

AKUSZERKI

     Litwińska,Różanowska

SKŁADY APTECZNE             

Jaworska.E

APTEKI

Laskowski,Mostkowski Józef

BEDNARZE

Miszkurka,Miszkurka,Wajnberg

BLACHARZE  

Rotsztajn.A,Rubinsztajn Ch

BLAWATY  

Ajger.L,Firanka.S,GoldmanB,Rosenblum.M,Spektor.M,Sztern.W

CEGIELNIE

Piórek

CZAPNICY    

Gruszkiewicz

DRZEWO                                 

Apelkern.J,Uczeń.L

FARBIARNIE    

Sztetner.J.Merfisz.K

FELCZERZY  

Grulak.J,Gutwajdor M,Sztajnberg M,

FRYZJERZY 

Grzelak,Mojski J,Sztajberg B,

GALANTERIA

Asz.Sz,Gutwajder G,Roman G,Weinberg L,

HERBACIARNIE         

Borensztajn.Ch,Palknfeld J

JADŁODAJNIE  

Buczek,Jeżewski S,Kuzyn J.B,Lejbman H,Naj Herszel,Owczarski E,

Owczarski J,Wojtasiewicz J

KAFLE

Olędzki L

KAMASZNICY

Lichtenstein.Mleczkowicz

KAMIENIE 

Apfelkern CH,Borensztein S

KASZARNIE

Buklor J

KISZKI  

Auchinbaum

KOLONIALNE                       

Ajger N,Banaszek S,Borensztein G,Borensztein

Borensztein R

Cukierkopf P,Faifermacher E,Finkielsztein M,Frydman A,

Gedanken R,Goldman A

 Gregorczyk  L,IMPORT  Fajgenbaum i Ska,Ingsztajn

M,Jakubowicz M,Karasiński Z

Lerner J,Palkienfield S,Rosenberg B,Rosenberg I

Rozenzon Ch,Rzeźnik  Estor,

Stanisławski S,Stern S,Teiszeler S,Teitelbaum I,Torbiner

L,Tromer Sz,Uczeń Ch

Unfanger G,Wajnberg E,Weichman S, Weszpan

Winograd M,Worniszbrod J,

KOŁODZIEJE   

Dobrychłop B,Dobrychłop I,Dobrychłop J,Przybysz J,Skwarek Ludwik,
Warowny J.

KOOPERATYWY

Okręgowe Stowarzyszenie Spożywców Przyszłość  sp z.o.z,Spółdzielnia

Nauczycielska

KOOPERATYWY

KREDYTOWE

Spółdzielnia Pożyczkowa

KOWALE

Gać J,Gałązka W,Kapusta W,Olejnicki Karol,Sieraj J,Wielgosz S,

KRAWCY

Grykorn M,Kuperfisz L,Tajchman I,Trajlezer S,

KSIĘGARNIE                          

Wojtaś M

MASZYNY DO SZYCIA        

Sewing Machine Singer  Company  s.a

MASZYNY ROLNICZE         

Halpern H,Nowakowski  Sz

MĄKA

Judenszneider A

MEBLE                                    

Buczek P,Kamiński J,Piątkowski B

MLECZARSKIE

ZAKŁADY                               

Spółdzielnia Mleczarska

MŁYNY   

Keselbrener J  wodny,Krzywiec S –wodny,Skalski W- m.ot.

NASIONA    

Gregorczyk L

NAWOZY –CHEMIKALIE     

f.O Urlich Warszawa

NIEROGACIZNA HANDEL   

Jeżewski W,Kępka J,Piątkowski P i S,Traczyk J

OLEJARNIA 

Borensztajn L

OPAŁ

Halbersberg M,Lichtensztein N,Szulman L,

PIEKARZE

Fiksman A,Lewin S,Łysiak I,Mikowski

A,Owczarek/Owczarski?/ W,Powrożnik                

PIWIARNIE

Binem W,Celińska A,Keselbrener Ch

Krawczakowa A,Marcinek M,Milosz J,

PIWO   

Saski J i ska-Winograd Ch

POŃCZOCHY

Lipiński

RESTAURACJE 

Karasińska A,Zabielska M,

RÓŻNE  TOWARY                 

Apfelbaum L

RYMARZE  

Bieńczyk J,Lusman I

RZEZNICY  

Goliszewski J,Jaśkiewicz W,Owczarski E,Styś J,

SKÓRY

Lichtesztein

SPOŻYWCZE ARTYKUŁY   

Judenszneider P,Prowoźnik L,Rosfor Ch,Godkelz

M,Stanisławska P,Zylberberg J

STOLARZE

Kujawski J,Kujawski S,Przybylski F

SZEWCY

Albert M,Bukler L,Gutwaks P,Małachowski  A,Ogman M,Zajfentreger B

SZKŁO OKIENNE                  

Rosfor S,Gothlef Ch

SLUSARZE

Goldsztajn M,Nowakowski Sz

TRYKOTARZE

Rzeźnik U

TYTONIOWE WYROBY       

Bielewicz S

WAPNO WYPALANIE           

Spektor J

WĘDLINY

Jaśkiewicz J,Łagowska A,Piątkowski F,Piątkowski S

WODY GAZOWE                   

Derfner Ch

WÓDKI

Kurmanowicz M,Soral M,Wajsfisz M,

ZBOŻE                                      

Feifermacher L,Puterman M

ZEGARMISTRZ   

Openhajm F

ŻELAZO

Ajger K,Miński J,Zylberberg M

Właściciele ziemscy:    Haciewicz Jan,Konarzewski J,
                                   Skorupka Julian (Zalesie),
                                   Zaborowski Zygmunt (Dąbia)
 
 
Spis opracowany na podstawie: KSIEGI ADRESOWEJ POLSKI WRAZ
Z WM GDANSKIEM DLA HANDLU PRZEMYSŁU RZEMIOSŁ I ROLNICTWA z roku 1929.
Dla zilustrowania liczby rzemieślników i właścicieli żydowskich w Rykach ich nazwiska są zcieniowane.

 

Comments