Ołtarze ze starego ryckiego kościoła

    Rycki kościół św. Jakuba Apostoła pełnił funkcję kościoła parafialnego do lipca
1914 roku, to jest do czasu, kiedy wybudowano nową świątynię pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Stary kościół  funkcjonował potem  jedynie jako kaplica pogrzebowa czy nawet kostnica. Ponad 160- letni zabytek, w którym pochowany był ojciec ostatniego króla polskiego, Stanisław Poniatowski stopniowo niszczał i popadał w ruinę. Drewniane elementy budowy gniły, bo do środka przeciekała woda. W mieście rozumiało jego zabytkowy charakter i dlatego były różne społeczne inicjatywy w celu jego ocalenia. Niestety, jak to najczęściej bywa, nie znaleziono funduszy na jego remont
 i nie spełniły się plany ks. ROZWADOWSKIEGO i ryckich obywateli.
    Silna burza śnieżna w marcu 1931 roku dokonała końca kościółka - zerwała dach. Blachę z dachu sprzedano. Sprzedano również stare trzy ołtarze. * A w czasie okupacji rozebrano kościół, a cegłę znów sprzedano i użyto częściowo na budowę nowego budynku gminy i aresztu. 

                                 

                                         Główny ołtarz jeszcze w kościele w Rykach. Po prawej stronie
                       widoczna tablicę , która dzisiaj jest wmurowana przy prawym wejściu do kościoła.

     Ksiądz Jan Stefan CZAJKA był wikariuszem w ryckiej parafii w latach 1928-1931. W październiku 1931 został administratorem nowo utworzonej parafii w Radzikowie Wielkim, około15 kilometrów za wschód od Siedlec. Wiedząc o niszczejących w Rykach ołtarzach, już jako proboszcz nowo erygowanej parafii, ks. CZAJKA wystąpił z inicjatywą ich zakupienia. Przybył do Ryk 14 marca 1933 roku i zgodnie 
z pozwoleniem biskupa i księdza  ŁYSANOWICZA wywiózł ołtarze . W Radzikowie mówi się, że ołtarze wywożono z Ryk pod osłoną nocy z obawy przed protestami ryckich parafian.

      

     Z czasem oryginalny wygląd ołtarzy w Radzikowie się zmieniał. Według informacji znajdujących się
w kalendarium parafii Radzików, w roku 1934 do ołtarza bocznego przeniesiony został z przykościelnej kaplicy odnowiony obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. W tymże samym roku wykonano w trzech ołtarzach wnęki
z drzewa sosnowego a także „ozdobiono wielki ołtarz czterema kolumnami i rzeźbionymi figurami”. Ta informacja zdaje się być trochę mylna, gdyż już na starym zdjęciu z kościoła w Rykach widzimy te elementy. ”Pomalowano także ołtarz na kolor biały i złoty” co mogło znaczyć ,że malowanie raczej odnowiono.

    W 1935 roku umieszczono w głównym ołtarzu figurę Pana Jezusa na krzyżu. Kolejna odnowa ołtarzy miała miejsce w 1952 roku.

    22 marca 1957 roku drewniany kościół  w Radzikowie Wielkim spłonął wraz zabytkowymi ryckimi ołtarzami i sprzętem liturgicznym. Uratowano jedynie chorągwie i konfesjonały.** Budowę nowego murowanego kościoła w Radzikowie ukończono w 1958 roku.

                     

Kościół pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Radzikowie Wielkim. Stan dzisiejszy 

 Zbudowano nowe ołtarze na wzór tych przywiezionych z Ryk. Malowanie nowych ołtarzy wykonała firma
 p. Stanisława MIŁOSZA z Łukowa.

             

Lewy ołtarz boczny Św. Franciszka z Asyżu                    Prawy  ołtarz boczny Matki Boskiej Częstochowskiej-
i Św. Benedykta z Nursji                                                   Królowej Polski   

                                                                                                                                                                  

  Tak mniej więcej możemy sobie przedstawić jak w kolorze wyglądały ołtarze w starym ryckim kościele Świętego Jakuba Apostoła.  Za udostępnienie zdjęcia starego ołtarza dziękuję Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rykach. 

*  Krystian PIELACHA Dzieje Parafii w Rykach. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Ryki 2008 s.85
** Ks. Wiesław PIŃCZUK, Praca zbiorowa. Kalendarium Parafii Radzików Wielki 1905-2010 
                      
             
Comments