Z dawnych protokołów Policji Państwowej. Posterunek w Rykach

Na początek o tym jak wytarmosili Żyda Wajsfisza za brodę.Protokół spisany:
5 stycznia 1921 roku o godzinie 5 po południu
Poszkodowany :Wajsfisz Moszek z Ryk
Oskarżony: Żukowski Franciszek z Trojanowa.
Przedmiot oskarżenia:gwałt na osobie Wajsfisza z pogróżką.
Świadkowie: Domański Edward i Kryczka Tadeusz z Ryk.
Dowód rzeczowy: garść włosów wyrwanych z brody.
Protokół został przekazany do Sądu Pokoju w Rykach
 23 września 1919
Poszkodowany:Filiks Józef z Edwardowa.Oskarżony:Kalbarczyk Władysław i Jan z Edwardowa
Przedmiot oskarżenia:kradzież pasa z wialni.
Świadkowie:Kalbarczyk Marcyjanna z Edwardowa.
Dowody rzeczowe:nie ma
Protokół skierowany do Sądu Pokoju w Rykach.
Uwagi:udowodniono i aresztowany

24 września 1919

Poszkodowany: Grzegorzewska Joanna z Ryk.Oskarżony :Antolak Stanisław z Ryk.
Przedmiot oskarżenia:kradzież ubrania i bielizny.
Świadkowie:Zatyka Zofia z Ryk.
Dowody rzeczowe:nie ma
Protokół skierowany do Komendy Policji w Garwolinie.
Uwagi:nieudowodniono

24 września 1919

Poszkodowany:Filiks Leon z Edwardowa.Oskarżony:Kalbarczyk Jan z Edwardowa
Przedmiot oskarżenia:kradzież żyta.
Świadkowie:Kalbarczyk Marcyjanna i Władysław z Edwardowa.
Dowody rzeczowe:nie ma
Protokół skierowano do Sądu Pokoju w Rykach.
Uwagi:nieudwodniono

 25 września 1919
Poszkodowany:Stoń Jan z Edwardowa.Oskarżony:Kalbarczyk Jan i Władysław z Edwardowa
Przedmiot oskarżenia:kradzież kantara i lejc
Swiadkowie:Kalbarczyk Marcyjanna i Władysław z Edwardowa
Dowody rzeczowe:nie ma
Protokół skierowano do Sadu Pokoju w Rykach
Uwagi:nieudowodniono

7 października 1919
Poszkodowany: Radzikowska Łucja z Żabianki gm.Ułęż Oskarżony:Sztamler Perec z Ireny pow.Puławy
Przedmiot oskarżenia: Kradzież 995 mk
Świadkowie: niema
Dowody rzeczowe: Dow.osobisty N76 świadectwo zarobkowe N 61 i 540 mk gotówki
Protokół skierowano do Sądu Pokoju w Rykach
Uwagi:aresztowany

 9 października 1919
Poszkodowany:Pilzak Franciszek z Grabowa Ryckiego.Oskarżony:Pilzak Michał,Walasek Stanisław z Grabowa Ryckiego,Sadowski Jan z Koziegorynku gm.Kłoczew
Przedmiot oskarżenia:Kradzież ubrania,wełny i pieniędzy
Swiadkowie:Grzechnik Petronela z Grabowa Ryckiego,Kryczka Józef z Kawęczyna gm.Kłoczew
i Zajączkowski post.pol. z Ryk
Dowody rzeczowe:niema
Protokól skierowano do Komendy Polic.w Garwolinie.
Uwagi: niewykryto

28 października 1920

Poszkodowany: Olędzki Ludwik.właściciel folwarku Rososz
Przedmiot oskarżenia : Zrabowanie materiałów budowlanych i innych rzeczy w folwarku Rososz po wyjezdzie właściciela z folwarku przed najściem wojsk bolszewickich.
Oskarżeni: Warowny Stanisław,Piwoński Szczepan,Iwanek Piotr,Leszek Jakób,Miłosz Józef,Jędrych Józef,Janeczek Władysław,Leszek Wincenty,Kapusta Maciej,Leszek Jan,Szymański Stanisław,Jędrych Stanisław,Kubicki Antoni,Jączyk Jan,Wojciechowski Władysław,Żaczek Antoni ze wsi Rososz,Stępnicki Paweł,Krawczak Jan,Małecki Stanis ław,,Pieńkosz Józef,Kustrzyna Marjanna,Kryczka Antoni z kol.Lasocin
Świadkowie: Buczek Piotr z os.Ryki,Szubartowicz Bronisław i Borowiecki Jan żandarmi Dyonu Żandarmerji Wojsk.N2  plutonu w Dęblinie,Wozniak Zofja,Gliwka Antoni z Rososzy,Sągul Kazimierz z os. Ryki
Dowody rzeczowe: Zabrane przy rewizji przez właściciela
Protokół odesłany do Komendy Policji Państwowej w Garwolinie przy odezwie z dnia 24/X-20r. N 1095
Uwagi:  w y k r y t o
 
28 października 1919
Poszkodowany: Zieliński Jan z Ryk
Oskarżony: Keselbrener z Janisz
Przedmiot oskarżenia:Pochwycenie weksli bez obliczenia się
Świadkowie:Banaszek Józef z Ryk
Dowody rzeczowe: niema
Protokół skierowano do Komendy Policji w Garwolinie przy N1074

Dodam od siebie,że Żyd Keselbrener był właścicielem młyna wodnego na Janiszach (AC)

7 listopada 1919
Oskarżyciel :Litwińska Bronisława akuszerka z Ryk
Oskarżona: Łysiakowa Marianna i Świątkowska Stanisława z Ryk.
Przedmiot oskarżenia:Zajmowanie się udzielaniem pomocy akuszeryjnej bez pozwolenia
Świadkowie:Długosz Zofia,Żmuda Janina,Małachowska Konstancja i Kamionka Helena z Ryk
Dowody rzeczowe:nie ma
Protokół skierowano do Komendy Policji w Garwolinie przy N1047
Uwagi: wykryto
10 grudnia 1920 godz.4p.p
Oskarżyciel:Buczek Stanisław z Zalesia
Oskarżony:Pieńkowski Wacław z Zalesia i Pieńkowska Franciszka z Jarmołówki
Przedmiot oskarżenia:Kradzież płutna,nici i kaszy
Świadkowie:Bernaciak Michał z Zalesia
Dowody:Pokwitowanie Buczka z odbioru płutna
Protokół skierowano do Sądu pokoju w Rykach przy N1308
Uwagi: wykryto i aresztowany
10 grudnia 1920  godz.1p.p
Oskarżyciel:Drążkowa Katarzyna ze Swat
Oskarżony: Filipek Adam ze Swat
Przedmiot oskarżenia:Kradzież owcy
Świadkowie:nie ma
Dowody:Zobowiązanie oskarżonego i prot.rew.N19
Protokoł skierowano do Komendy Policji w Garwolinie
10 stycznia 1921 godz.1 p.p
Oskarżyciel: Unfanger Mala
Oskarżony:Pawlak Stanisław z Ryk
Przedmiot oskarżenia:Przywłaszczenie kubełka wydobytego ze studni
Świadkowie:Wajcman Rosa z Ryk
Dowody:Kubełek blaszany
Protokół skierowano do Sądu Pokoju w Rykach
14 stycznia 1920
Oskarżyciel: Grzechnik Józef s.Tomasza w.Wólka Sobieska gm.Ułęż
Oskarżony: Michna Władysława c.Szczepana,Michalski Jan s.Józefa,Broniak
Antoni s. Wincentego za.os,Łysobyki.Stanisław i Tomasz niewiadomego nazwiska i miejsca zamieszkania
Przedmiot oskarżenia: Kradzież trzech gęsi
Świadkowie: Grzechnik Józef s.Antoniego sołtys wsi Wólka Sobieska gm. Ułęż
20 stycznia 1920
Oskarżyciel: Ekhajzer Perla c.Dawida zam w Rykach
Oskarżony: Edelsztajn Szlama zam w Rykach
Przedmiot oskarżenia:o wymuszenie zegarka złotego o wart.800mk za ukrycie kradzieży
Świadkowie: Mliczkowicz Josek zam.w Rykach
Protokoł skierowano do Sądu Pokoju w Rykach
10 lutego 1920
Oskarżyciel: Skorupka Julian s.Andrzeja zam,Zalesie gm Ryki
Oskarżony:Król Franciszek s.Stanisława w forcie pod Mierziączką
Przedmiot oskarżenia:Kradzież pasa
Świadkowie:Miazio Kazimierz w forcie pod Mierziączką
Pas zwrócony za pokwitowaniem
Protokół skierowano do Sądu Pokoju w Rykach
 1 marca 1920
Oskarżyciel:Osuch Kazimierz podporucznik komp.roboczej pod Dęblinem
Oskarżony:Błachnio Aleksander s.Stanisława,Błachnio Mikołaj s.Józefa zam. Ryki
Kozak Jan s.Kacpra zam Zaryte gm.Kłoczew
Przedmiot oskarżenia: Przechowywanie materiału wojskowego który był kradziony
Dowód rzeczowy:pocięta plandeka wojskowa została przesłana wraz z protokółem do Komendy
Pol.Państwowej w Garwolinie
Protokół skierowano do Komendy Policji Państwowej w Garwolinie
27 marca 1920
Oskarżyciel: Zajączkowski Józef posterunkowy Pol.Państwowej gm.Ryki
Oskarżony: Zylberman Nusim handlarz  s.Joska zam.Gm Irena pow:puławskiego
Przedmiot oskarżenia:Usiłowanie przekupstwa za pomocą wręczenia 50-ciu marek
Dowód rzeczowy: 50 marek
Protokół skierowano do Sędziego śledczego w Żelechowie
30 marca 1920
Oskarżyciel: Krzywiec Antoni s.Mikołaja w.Swaty gm.Ryki
Oskarżony
: Kalbarczyk Jan s.Michała,Filipek Jan s.Franciszka zam.w.Swaty gm.Ryki
Przedmiot oskarżenia: Kradzież garderoby męskiej i damskiej oraz bielizny na sumę 15000 marek
Protokół skierowano do Sądu Pokoju w Rykach
17 kwietnia 1920
Oskarzyciel:Policja Bieńko Aleksander
Oskarżony:Wójcicki Leonard Ryki Królewskie
Przedmiot oskarżenia:obczernianie policjanta
Świadek:Zajączkowski Józef
Protokół skierowano do Sądu Pokoju w Rykach
2 maja 1920
Oskarżyciel: Policja Bieńko,Białecki,Dziubak
Oskarżony: Sulej Stanisław Sierskowola
Przedmiot oskarżenia:posiadanie rewolweru bez pozwolenia
Świadkowie:Białecki,Dziubak
Dowód rzeczowy:rewolwer Nagan
Protokół skierowano do Policji Powiatowej w Garwolinie
10 czerwca 1920
Poszkodowany: Grzęda Wojciech,Wajnowszczyzna gm.Ryki
Oskarżony: Bany Stanisław Życzyn
Przedmiot oskarżenia: Sprzedaż kartoflii po cenie wygórowanej oraz z mała wagą
Swiadkowie: Dudzik Piotr posterunkowy w Rykach
Protokół skierowano do Urzędu Walki z Lichwą w Warszawie
Uwagi: wykryto
 
7 czerwca 1920
Poszkodowany:Grunbaum Estera Mala Irena pow.Puławy
Oskarżony:Kostyra Krystyna Niwa Babicka gm.Trojanów
Przedmiot oskarżenia:kradziez fartuchów ze straganu wart 500 mar
Protokół skierowano do Sądu Pokoju w Rykach.
Uwagi:aresztowana
 
4 lipca 1920
Poszkodowany: Goldcymer Herszek Ryki
Oskarżony:Horwec Pejsach Ryki os. Feldman Menel Ryki os.
Przedmiot oskarżenia:kradzież palta
Dowód rzeczowy: kawałki palta i podszewki
Protokół skierowano do Sądu Pokoju w Rykach
Uwagi: wykryto
 

3 sierpnia 1920

Oskarżyciel: Gawroński przod.gm Ryki
Oskarżony: Lasek Józef ze Swat
Przedmiot oskarżenia: Dokonanie dezercji
Świadkowie: Rudnik i Dziubak poster,gm. Ryki
Dowody: Nie ma
Protokół skierowano do
Komendy policji w Garwolinie

17 września 1920

Oskarżyciel: Józef Gawroński przodownik Policji gm.Ryki
Oskarzony: Kujawski Bajnyś z Ryk
Przedmiot oskarżenia: Nie chęć służenia w wojsku
Świadkowie: Stanisław Białecki,Stanisław Dziubak.post.polic.Ryki
Protokół skierowano do
Komendy Policji w Grawolinie

11 października 1920

Poszkodowany: Konarzewski Wiktor z fol.Ryki
Oskarżony: Kuperman Jojne,Szosia i Dawid z Ryk
Przedmiot oskarżenia: Ukrycie wozu przyprowadzonego przez żołnierzy
Świadkowie:Kostyra Michał,Kostyra Józefa,Dziubak Stanisław.Pawlik Jan,Korngold Ryfka.Moszek i Mordko z Ryk
Dowody: Znalezione w stodole pomosty ukrytego wozu zabrał poszkod.
Protokół skierowano do Komendy Policji w Garwolinie

12 listopada 1920

Oskarżyciel: J.Gawroński przodownik policji z Ryk
Oskarżony: Miłosz Jan wójt gm Ryki
Przedmiot oskarżenia:Przywłaszczenie mebli pozostałych po okupancie
Świadkowie:
Jeżewski Piotr,Rodak  Aleksander z Ryk,sekr.gm.Rożanowski Ksawery i b.Potkański Warszawa dzika 72 m29
Dowód rzeczowy:
nie ma Zobowiązanie Miłosza o dotrzymaniu mebli do wyjaśnienia sprawy
Protokół skierowano do Komenedy Policji w Garwolinie
Uwagi: wykryto

10 grudnia 1920

Poszkodowany: Buczek Stanisław z Zalesia
Oskarżony:
Pieńkowski Wacław z Zalesia i Pieńkowska Franciszka z Jarmołówki
Przedmiot oskarżenia:Kradzież płutna,nici i kaszy
Świadek:Bernaciak Michał z Zalesia
Dowody:Pokwitowanie Buczka z odbioru płutna
Protokół skierowano do Sądu Pokoju w Rykach
Uwagi: Wykryto i aresztowany

12.stycznia.1920
Oskarżyciel:Jedensznajder Jankiel s.Lejbusia osada Ryki
Oskarżony:Piecyk Jozef s.Stanisałwa.Kąkolewski Wacław s.Józefa,
Piecyk Jan s.Walentego,Piecyk Marianna c.Walentego zam.os.Ryki
Przedmiot oskarżenia:Kradzież żyta zzamnkniętej stodoły oraz zegarka
Świadkowie:Piecyk Stanisław s.Mikołaja zam.osad.Ryki
Dowód rzeczowy:1 1/2 żyta i zegarek męski
Protokół skierowano do Sądu Pokoju w Rykach

10 luty 1920

Oskarżyciel:Skorupka Julian s.Andrzeja w Zalesie gm.Ryki
Oskarżony
:Król Franciszek s.Stanisława zam w forcie pod Mierzwionczką
Przedmiot oskarżenia
:Kradzież pasa
Świadkowie: Miazio Kazimierz s.Stanisława w forcie pod Mierzwiączką
Dowód rzeczowy: pas zwrócony p.Skorupce za pokwitowaniem
Protokół skierowano do Sądu Pokoju w Rykach

10 marzec 1920

Oskarżyciel:Kalbarczyk Józef s.Szczepana w Zalesie gm. Ryki
Oskarżony
:Golak Szczepan s.Szczepana,Szlendak Jan s.Mikołaja zam.wieś Zalesie gm.Ryki
Przedmiot oskarżenia
:Kradzież klaczy,żrebaka i wozu
Świadkowie:

Dowód rzeczowy:
Protokół skierowano do Komendy Pol. Państwowej w Garwolinie

1 kwiecień 1920

Oskarżyciel:Suzin Adam s.Jana majątek Wąwolnica gm.Ułęż
Oskarżony
:Podlaska Ewa c.Józefa zam. w Korzeniów gm Ułęż
Przedmiot oskarżeni:kradzież kartofli z rozkopanego kopca
Świadkowie:Kowalski Stanisław s.Tomasza majątek Wąwolnica,Kalbarczyk Józefa c.Mateusza z Korzeniów,
Mikoś Józefa c.Tomasza,Miłosz Maciej s. Adama,Podlaski Jan s.Adama zam. w Korzeniowie.
Dowód rzeczowy:
Protokół skierowano do Sądu Pokoju w Rykach

7 maja 1920

Oskarżyciel:Traczyk Jozef Os.Ryki
Oskarżony: Bereziński 
 Stanisław
Przedmiot oskarżenia:
Kradzież skór
Dowód rzeczowy:
1 skóra barania
Protokół skierowano do Sądu Pokoju w Rykach  Aresztowany

17 czerwca 1920 4 po południu

Oskarżyciel:Grunbaum Estera Mala  Irena pow.puławski
Oskarżony:Kostyra Karolina  Niwa Babicka gm.Trojanów
Przedmiot oskarżenia:Kradzież fartuchów ze straganu wart.500 mar
Świadkowie:Grunbaum Estera Mala  Irena pow:puławski
Protokół skierowano do
Sądu Pokoju w Rykach

11 lipca 1920

Oskarżyciel: Styś Józef  z Ryk
Oskarżony: Banaszek Józef z Ryk
Przedmiot oskarżenia:Prowadzenie agitacji przeciwko poborowi do wojska
Świadkowie:
Zieliński Władysław z Korzeniowa gm Ułęż
Ostałowski Stanisław,Pacek Aleksander,Filipowicz Józef,Nowicki Antoni,
Pandys Piotr,Owczarski Józef,Turowski Władysław,Sieraj Franciszek,
Ostrzyżek Franciszek.Królik Jan z Ryk
Protokół przekazano do
Komendanta Policji w Garwolinie.
Uwagi:Aresztowany

31 sierpnia 1920

Oskarżyciel:Józef Gawroński przodownik policji  gm Ryki
Oskarżony: Baruch Milgram Oszczywilk
Przedmiot oskarżenia:szpiegostwo
Świadkowie:Józef prokurat z Ryk,Paulina i Jan Warowny z Dabi Nowej,
Dziedzic z Przesmyka i Hinda Rzeźnik z Żelechowa
Protokół przekazano do Komendy policji w Garwolinie  
Uwagi:Aresztowany

20 września 1920

Oskarżyciel Gawroński Józef Kom.post.pol. gm Ryki
Oskarżony: Czapski Seweryn,Łagowski Ludwik z Ryk
Przedmiot oskarżenia:Nie skoszenie w porę żyta
Świadkowie:Bliźniak Aleksander i Celiński Józef z Ryk
Komenda policji w Garwolinie
Uwagi:udowodnione

23 pażdziernika 1920
Oskarżyciel: Gawroński Józef Kom.Poster.Policji gm Ryki
Poszkodowana: Chojak Józefa i Kozdrój Józefa ze Strzyżowic gm Żyrzyn pow.Puławy
Oskarżony:Kamiński Andrzej ze wsi Końskowola
Przedmiot oskarżenia Niesienie kradzionych rzeczy w nocy
Świadkowie:Pańko Józef . Oddziału robotniczego jeńców IV6 i Olek Jan z Sierskowoli
Dowody:pokwitowanie z odbioru przez poszkodowane przenicy,lejc,palta,lnu,grochu,koszuli i 2 worków
Protokół przekazano do Komendy Policji w Garwolinie.

19 listopada 1920 godz. 7 wieczór
Oskarżyciel:Janowski Bolesław z Warszawy,Złota N53
Poterek Szymon z Bazanowa i Kryczka Feliks z Ryk
Przedmiot oskarżenia Kradzież korzucha z samochodu wartość 1000m
Protokół przekazano do Komendy Policji w Garwolinie
Uwagi: Nie wykryto

28 grudnia 1920
Oskarżyciel:Podlaski Paweł z Potoku
Oskarżony:Soból Stanisław z Potoku
Przedmiot oskarżenia :Ciężkie pobicie
Świadkowie:Soból Marianna z Potoku
Dowody :Drążek
Protokół przekazano do Komendy Policji w Garwolinie

10 lutego 1920

Oskarżyciel: Skorupka Julian s.Andrzeja  zam.Zalesie gm Ryki
Oskarżony:Król Franciszek s.Stanisława zam w forcie pod Mierzwiaczką gm.Irena
Jan Jaworowski s.Andrzeja for Mierzwiączski
Przedmiot oskarżenia Kradzież pasa
Świadkowie:Miazio Kazimierz syn Stanisława  w porcie pod Mierzwiączką
Uwagi :Pas zwrócony za pokwitowaniem p.Skorupce.
Protokół przekazano do Sądu Pokoju w Rykach

5 marca 1920

Oskarżyciel: Zylbercwajg Szulim  s.Jankla osada Ryki
Oskarżony:Przybysz Józef s.Pawła,Owczarski Władysław s.Wojciecha,Manyś Bronisław s.Kazimierza,Filipowicz
Antoni s.Józefa wszyscy zamieszkali  w os.Ryki
Przedmiot oskarżenia Kradzież cukru w komitecie niesienia pomocy biednym dzieciom
Świadkowie:Zylbersztajn Zelman s.Chaima,Paukielfeld Dawid s.Abrama,Kuregang Moszek s.Pinkasa,Wajnerb Icek s.Moszka zam w os.Ryki
Dowody:Cukier w trzech woreczkach
Do komendy policji w Garwolinie.

24 kwietnia 1920
Oskarżyciel: Biczyk Balbina c.Władysława zam.os.Ryki gminy tejże
Oskarżony:Stowarzyszenie pod nazwą „Spółka rzeźnicza w Rykach”
Przedmiot oskarżenia Pobieranie lichwiarskich cen za wędliny
Świadkowie:Sokołowska Karo;ina c.Karola zam w Rykach
Do pododdziału Walki z Lichwą i Spekulacj w Łukowie

10 maja 1920 6 popoł.

Oskarżyciel: Babik Jan Bazanów Nowy
Oskarżony:Rybak Antoni Bazanów Nowy.
Przedmiot oskarżenia Samowolne otwieranie kłódki na wiatraku co spodowodowało kradzież.
Protokół przekazano do  Sądu Pokoju w Rykach

17 czerwca 1920 4 pp
Oskarżyciel: Grunbaum Estera Mala Irena pow:puławski
Oskarżony:Kostyra Karolina,Niwa Babicka gm Trojanów
Przedmiot oskarżenia Kradzież fartuchów ze straganu wart 500 mar.
Protokół przekazano do Sądu Pokoju w Rykach

 4 lipca 1920

Oskarżyciel: Borensztajn Lejbuś Ryki os.
Oskarżony:Horwiec  Pejsach Ryki
Przedmiot oskarżenia Kradzież korzucha butów i marynarki
Protokół przekazano do Sądu Pokoju w Rykach

6 sierpnia 1920

Oskarżyciel: Skazówka Toba z Ryk
Oskarżony:Zancinan Izyme z Tomaszowa powiat Brzeziny ul.Handlowa  no 6 i Englister Fajga z Ryk
Przedmiot oskarżenia Kradzież z kieszeni 500 mk
Świadkowie:Judensznajder Cipa i Dziubak st.post z Ryk
Protokół przekazano do Sądu Pokoju w Rykach
aresztowany

7 września 1920

Oskarżyciel: Gawroński Józef posterunkowy gm.Ryki
Oskarżony:EKHAJZER Chaim z kol. Julin EKHAJZER Jankiel z Łomaz pow Bialskiego
Przedmiot oskarżenia
Potajemne pędzenie wódki
Świadkowie:Światkiewicz Franciszek,Nejman Wiktor i Birecki Wacław żołnierze 216p.p.o 8 kom.
Winograd Moszek i Tajchman Szulim z Ryk
Dowody: Aparat gorzelniczy,kociół 2 beczki
Do Komendy Policji w Garwolinie
Wykryto 2 aresztowanych

16 pażdziernik 1920

Oskarżyciel: MILWE Herszek
Oskarżony:ROZENBERG Srul
Przedmiot oskarżenia kradzież łokciowych towarów ze sklepu
Świadkowie:SAREPA Jan i JURZYSTA Aleksander z Ryk
Dowody: niema
Do Komendy Policji w Garwolinie
Niewykryto

7 listopada 1920

Oskarżyciel: LITWIŃSKA Bronisława akuszerka z Ryk
Oskarżony:ŁYSIAKOWA Marjanna ŚWIATKOWSKA Stanisława z Ryk
Przedmiot oskarżenia Zajmowanie sie  udzielaniem pomocy akuszeryjnej bez pozwolenia
Świadkowie:DŁUGOSZ Zofia,ŻMUDA Janina,MAŁACHOWSKA Konstancja i KAMIONKA Helena z Ryk
 Dowody: niema
Do Komendy Policji w Garwolinie
Wykryta

1 grudnia 1920

Oskarżyciel: ŚMIETANKOWA Kazimiera z Ryk
Oskarżony:GAJEWSKA Anastazja z Miedzyszyna gmina Zagózd pow.warszawskiego
Przedmiot oskarżenia Kradzież sadła
Świadkowie:TOMASIEWICZ Zofia służąca ŚMIETANKI z Ryk
Dowody: Aparat gorzelniczy,kociół 2 beczki
Do Komendy Policji w Garwolinie
Niewykryto

23 grudnia 1920 4 rano

Oskarżyciel: DUDZIK Piotr posterunkowy
Oskarżony:KORCARZ Herszek z Żelechowa u. Przejezdna 24 i inny nieznanego nazwiska
Przedmiot oskarżenia Spotkanie w nocy z wozem i koniem z którym zbiegł
Świadkowie:PIESIEWICZ Stanisław posterunkowy
Dowody: Paszport Korcarza niemiecki
Do Komendy Policji w Garwolinie
Aresztowany