Moje miasto Ryki‎ > ‎Kalendarium‎ > ‎

Zginęli o wschodzie słońca

[...]Dzień 7 września:walki w rejonie Pabianic.[..]Od rana twardy bój o Pabianice.Zachodnich skrajow Pabianic broniło zgrupowanie 15pp z dywizjonem 28pal...Zgrupowanie 15pp pod dowództwem mjra Ratajczyka odrzuciły wszystkie kolejne natarcia na Pabianice,ponosząc ciężkie straty[..]*

„W godzinach rannych,kiedy rozwidniło się,stwierdzam,że jesteśmy pod obstrzałem lotnika,który kieruje ogniem artylerii motorowej następujace za nami.Maszerujemy w kierunku na Łask.Piechota idzie ostatnimi siłami,strasznie zmęczeni.Dowódca ich,major,zachęca ich i wiara idzie dalej z nami.” -wspomina plut.Aleksander Dąbkowski żołnierz 28 pal,który współdział z 15 pułkiem piechoty „Wilków” z Dęblina.

Mój ojciec,Bronisław Cieśla: „Spotkałem wtedy chłopaków z 15 pułku z Ryk: Bolka Kwapisza,Eugeniusza Ochnia i Janka Kuchnia.Rozmawialiśmy wieczorem z Kuchniem i Ochniem.Kuchnio był narzeczonym Feli Ochniówny,siostry Gieńka Ochnia.Ostatni raz widziałem ich rano.Wschodziło słońce.Ruszyli do ataku przez szosę do jakiegoś leśnego kompleksu.Był to chyba jakiś park.W tym ataku obaj zginęli ”
 

 

Eugeniusz Ochnio na czele ryckiego oddziału Związku Strzeleckiego

 

 

 

 

 

 

 

 

Kpr.Eugeniusz Ochnio był rodzonym bratem Zygmunta Ochnio,który walczył
pod Monte Cassino i po wojnie emigrował do Argentyny

 

 

 

Bieg  Sulejówek-Belweder  w rocznicę śmierci Marszałka

 

 

 

 

 

 

 

A Jan Kuchnio był rodzonym bratem Wacława Kuchnia, „Spokojnego”.

Na cmentarzu w Pabianicach spoczywa 288 żołnierzy Września,w tym większość,to żołnierze 15.pp.Na jednym grobie jest tabliczka ze zniekształconym nazwiskiem: Kpr. 15PPDP Ochrno.

 

  * Marian Porwit,Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku.Czytelnik.Warszawa 1983.str.284


 

 

Comments