Moje miasto Ryki‎ > ‎Kalendarium‎ > ‎

Zginęli o wschodzie słońca

[..] Dzień 7 września: walki w rejonie Pabianic.[..] Od rana twardy bój o Pabianice. Zachodnich skrajów Pabianic broniło zgrupowanie 15pp z dywizjonem 28pal...Zgrupowanie 15pp pod dowództwem
mjra Ratajczyka odrzuciły wszystkie kolejne natarcia na Pabianice, ponosząc ciężkie straty[..]*

„W godzinach rannych, kiedy rozwidniło się, stwierdzam, że jesteśmy pod obstrzałem lotnika, który kieruje ogniem artylerii motorowej następującej za nami. Maszerujemy w kierunku na Łask. Piechota idzie ostatnimi siłami, strasznie zmęczeni. Dowódca, major, zachęca ich i wiara idzie dalej z nami.” - wspomina plut. Aleksander DĄBKOWSKI, żołnierz 28 pal, który współdziałał z 15 pułkiem piechoty „Wilków”
 z Dęblina.

Mój ojciec, Bronisław Cieśla:
            „Spotkałem wtedy chłopaków z Ryk, z 15 pułku: Bolka KWAPISZA, Eugeniusza OCHNIA i Janka   KUCHNIA. Rozmawialiśmy wieczorem z KUCHNIEM i OCHNIEM. Kuchnio był narzeczonym Feli     OCHNIÓWNY, siostry Gieńka OCHNIA. Ostatni raz widziałem ich rano. Wschodziło słońce. Ruszyli do     ataku przez szosę do jakiegoś leśnego kompleksu. Był to chyba jakiś park. W tym ataku obaj zginęli ”
 
            

                     Eugeniusz OCHNIO na czele ryckiego oddziału Związku Strzeleckiego

 Kpr. Eugeniusz OCHNIO był rodzonym bratem Zygmunta Ochnio, który walczył pod Monte Cassino i po wojnie emigrował do Argentyny

 

                     

                             Bieg  Sulejówek-Belweder  w rocznicę śmierci Marszałka

A Jan KUCHNIO był rodzonym bratem Wacława KUCHNIA, „Spokojnego”.
    Na cmentarzu w Pabianicach spoczywa 288 żołnierzy Września, w tym większość, to żołnierze 15.pp.Na jednym grobie jest tabliczka ze zniekształconym nazwiskiem: Kpr.15 PPDP  OCHRNO.

 * Marian Porwit, Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. Czytelnik. Warszawa 1983.str.284


 

Comments