Moje miasto Ryki‎ > ‎

Mapy i plany

  "Übersichtskarte von Mitteleuropa"
Fragment niemieckiej mapy z roku 1909 należącej kiedyś do niejakiego Prof.Dr.R.Michaela.Zwróćmy uwagę na pisownię nazw miejscowosci:nie ma ani Dęblina ani Puław ale jest Ivangorod i Novo Aleksandria.Ivangorod to sama twierdza.Również stacja kolejowa w Rykach jest jeszcze na starym miejscu tzn.zaraz przy szosie lubelskiej.
 
 
 
Ryki - fragment mapy sztabowej z 1937 roku
 
 
 

Mapa Ryk 1952-1965
 
Mapkę narysowałem odręcznie z pamięci jakieś 40 lat temu,będąc już poza krajem.Dopiero teraz  została trochę ulepszona AutoCADEM. Nie jest to jednak jeszcze jej końcowa wersja.W miarę czasowych możliwości będę mapkę aktualizował. Przyjmę wszystkie uwagi co do jej szczegółów.
 
 
 
 
 
  

 
Stary Rynek w Rykach w  latach 1950-1960
 
Chociaż kilka razy przebudowywany,Rynek w Rykach miał zawsze kształt kwadratu o wymiarach  około 100 kroków na 100 kroków.Następną wersją po tej na poniższej mapie ,była wersja "zielona", z postojem taksówek i publicznym szaletem.Zmieniono nawierzchnię i wysadzono naprawdę dużo zieleni a nawet na miejscu studni wybudowano fontannę.W tej niefortunnej fontannie  utopił się nawet pewien jegomość....
 
 
  Teren majątku Marchwickich dzierżawionego przez Józefa KONARZEWSKIEGO - później PGR-u.
 
Majątek Ryki zwany w starych dokumentach jako Dominium Ryki,został zakupiony przez Martę i Zdzisława Marchwickich w 1906 roku.Po samobójczej śmierci Marty  w 1915 roku, współwłaścicielami majątku zostały nieletnie dzieci. A ponieważ ich ojciec ożenił się  po raz drugi,majątek przeszedł pod opiekę rady familijnej.Ta zadecydowała o oddaniu majątku w dzierżawę Józefowi Konarzewskiemu z Babic,który przed tym dzierżawił stawy w Trojanowie i Jagodnym
 
 
Cały majątek miał  około 620 hektarów.
Mapka przedstawia zabudowania gospodarcze w mieście.Do majątku także należały Bogusze,gdzie mieszkał sam dzierżawca Konarzewski (w budynku dzisiejszej karczmy rybnej).
Konarzewski dzierżawił majątek do lipca1944,to jest do chwili kiedy to Armia Czerwona niosąca „wolność” zbliżała się do Ryk.Wtedy  wyjechał  do Gdańska.
 Już w 1944 roku „nowe władze” przejęły majątek i utworzyły dwa gospodarstwa Państwowe Gospodarstwo Rybackie na Boguszach i Państwowe Gospodarstwo Rolne w Rykach którego kierownikiem został były ogrodnik Konarzewskiego Stanisław Kwiatkowski.Tę funkcję pełnił  od roku 1950 do 1957.W roku 1957 nastapiło połączenie obu gospodarstw.
Na uwagę zasługuje dom pod wielkimi kasztanami (na mapce oznaczony numerem 1)w którym mieszkał rządca,brat Konarzewskiego.Żona rządcy była nauczycielką i w tym właśnie domu odbywało się tajne nauczanie dla uczniów gimnazjum.Za czasów PGR mieściła się tam świetlica.A potem mieszkały rodziny Gorgolów,Świądrów,Zielińskich i Dąbrowskich.