KSIEGA ADRESOWA POLSKI

WRAZ Z WM GDANSKIEM DLA HANDLU PRZEMYSŁU

RZEMIOSŁ I ROLNICTWA

1929

 

RYKI 1929

LEKARZE                             Kowalski,Payerbrune Jan Ludwik

DENTYSCI                           Frumkin Fr,Koningsberg Felicja

WETERYNARZE                     Konigsberg I

AKUSZERKI                          Litwińska,Różanowska

SKŁADY APTECZNE                Jaworska.E

APTEKI                                Laskowski,Mostkowski Józef

BEDNARZE                            Miszkurka,Miszkurka,Wajnberg

BLACHARZE                          Rotsztajn.A,Rubinsztajn Ch

BLAWATY                             Ajger.L,Firanka.S,GoldmanB,Rosenblum.M,Spektor.M,Sztern.W

CEGIELNIE                             Piórek

CZAPNICY                             Gruszkiewicz

DRZEWO                               Apelkern.J,Uczeń.L

FARBIARNIE                           Sztetner.J.Merfisz.K

FELCZERZY                           Grulak.J,Gutwajdor M,Sztajnberg M,

FRYZJERZY                            Grzelak,Mojski J,Sztajberg B,

GALANTERIA                           Asz.Sz,Gutwajder G,Roman G,Weinberg L,

HERBACIARNIE                        Borensztajn.Ch,Palknfeld J

JADŁODAJNIE                         Buczek,Jeżewski S,Kuzyn J.B,Lejbman H,Naj H,Owczarski E,

                                                   Owczarski J,Wojtasiewicz J

KAFLE                                   Olędzki L

KAMASZNICY                          Lichtenstein S

                                           Mleczkowicz   J

KAMIENIE                               Apfelkern CH,Borensztein S

KASZARNIE                             Buklor J

KISZKI                                   Auchinbaum

KOLONIALNE                           Ajger N,Banaszek S,Borensztein G,Borensztein M,Borensztein R,
                                            Cukierkopf P,Faifermacher E,Finkielsztein M,Frydman A, Gedanken R,
                                            Goldman A, Gregorczyk L,IMPORT Fajgenbaum i Ska,Ingsztajn M,
                                            Jakubowicz M,Karasiński Z Lerner J,Palkienfield S,Rosenberg B,
                                            Rosenberg I,Rozenzon Ch,Rzeźnik Estor, Stanisławski S,Stern S,
                                            Teiszeler S,Teitelbaum I,Torbiner L,Tromer Sz,Uczeń Ch, Unfanger G,
                                            Wajnberg E,Weichman S, Weszpan M,Winograd M,Worniszbrod J,
KOŁODZIEJE                          Dobrychłop B,Dobrychłop I,Dobrychłop J,Przybysz J,Skwarek L,
                                          Warowny J.
KOOPERATYWY                    Okręgowe Stowarzyszenie Spożywców Przyszłość  sp z.o.z,
                                         Spółdzielnia Nauczycielska

KREDYTOWE                         Spółdzielnia Pożyczkowa

KOWALE                              Gać J,Gałązka W,Kapusta W,Olejnicki J,Sieraj J,Wielgosz S,

KRAWCY                              Grykorn M,Kuperfisz L,Tajchman I,Trajlezer S,

KSIEGARNIE                         Wojtaś M

MASZYNY DO SZYCIA            Singer Sewing Machine Company  sa

MASZYNY ROLNICZE              Halpern H,Nowakowski  Sz

MAKA                                  Judenszneider A

MEBLE                                 Buczek P,Kamiński J,Piątkowski B

MLECZARSKIE

ZAKŁADY                             Spółdzielnia Mleczarska

MŁYNY                                Keselbrener J  wodny,Krzywiec S –wodny,Skalski W- m.ot.

NASIONA                             Gregorczyk L

NAWOZY – CHEMIKALIE          f.O Urlich Warszawa

NIEROGACIZNA HANDEL          Jeżewski W,Kępka J,Piątkowski P i S,Traczyk J

OLEJARNIA                           Borensztajn L

OPAŁ                                  Halbersberg M,Lichtensztein N,Szulman L,

PIEKARZE                            Fiksman A,Lewin S,Łysiak I,Mikowski A,Owczarek/Owczarski?/ W,
                                         Powrożnik                 

                                         Sztajbuch R,Winograd M

PIWIARNIE                           Binem W,Celińska A,Keselbrener Ch,Krawczakowa A,Marcinek M,Milosz J,

                                         Rzeźnik Sz,Winograd R,Winograd Sz,Zylbor H

PIWO                                  Saski J i ska-Winograd Ch

PONCZOCHY                         Lipiński

RESTAURACJE                       Karasińska A,Zabielska M,

ROZNE  TOWARY                   Apfelbaum L

RYMARZE                             Bieńczyk J,Lusman I

RZEZNICY                            Goliszewski J,Jaśkiewicz W,Owczarski E,Styś J,

SKORY                                Lichtesztein

SPOZYWCZE ARTYKUŁY          Judenszneider P,Prowoźnik L,Rosfor Ch,Godkelz M,Stanisławska P,
                                         Zylberberg J

STOLARZE                           Kujawski J,Kujawski S,Przybylski F

SZEWCY                             Albert M,Bukler L,Gutwaks P,Małachowski  A,Ogman M,Zajfentreger B

SZKŁO OKIENNE                    Rosfor S,Gothlef Ch

SLUSARZE                           Goldsztajn M,Nowakowski Sz

TRYKOTARZE                       Rzeźnik U

TYTONIOWE WYROBY            Bielewicz S

WAPNO WYPALANIE               Spektor J

WEDLINY                             Jaśkiewicz J,Łagowska A,Piątkowski F,Piątkowski S

WODY GAZOWE                    Derfner Ch

WODKI                                Kurmanowicz M,Soral M,Wajsfisz M,

ZBOZE                                Feifermacher L,Puterman M

ZEGARMISTRZ                      Openhajm F

ZELAZO                              Ajger K,Miński J,Zylberberg M

 

Ryki kolonia i gmina:
Baraki Leśne, Chrustne Janisze, Karczmiska, Leopoldów, Ogonów, Ruda, Sierskowola, Zalesie. pow. Garwolin.
Właściciele ziemscy:
Haciewicz Jan, Konarzewski J, Skorupka Julian (Zalesie), Zaborowski Zygmunt (Dąbia)

 

CEGŁA                                   Borensztajn S,Apelher Ch

GORZELNIE                             Korzeniowski J

KAFLE                                   Olędzki Ludwik

KOWALE                                Cyrny M  (K),Kapusta S (S),Prządka A (R)

MŁYNY                                  Fajngesich (Sz) wodny, Keselbrener J (J), Krzywiec S (O),
                                           Marchwicki Z (Ch), Keselbrener M i Maj (ś)

OLEJARNIE                             Fajgesicht Sz,Lechmiak J (K),Gedanken S (L),Krzywiec S (Oszczywilk)

PIEKARZE                              Jakubowicz K

RYMARZE                              Bernaciak L,

RZEZNICY                             Goleman N (L) Piwoński A (K)

SKORY                                  Ankierman H (Z)

SPOZYWCZE  ARTYKUŁY          Borensztajn

Comments