Przysięga ryckich harcerzy w Krępie 1928
    26 czerwca 1928 roku Szkoła Podstawowa z Ryk zorganizowała wycieczkę do Krępy koło Maciejowic. Wycieczka kosztowała 2 złote. Na Kopcu Kościuszki odbyła się przysięga harcerzy. Na zdjęciu nauczyciel M. KRÓLIKOWSKI czyta tekst przysięgi. W górnym rzędzie, po prawej stronie nauczyciel TKACZ.
     Kopiec upamiętniający wzięcie Tadeusza KOŚCIUSZKI do niewoli został usypany przez okoliczną ludność w 1917 roku. Na granitowym fundamencie stoi drewniany krzyż z tablicą informującą o jego postawieniu w setną rocznicę śmierci Kościuszki (15.X.1817 - 15.X.1917). Kopiec prawdopodobnie znajduje się w miejscu zbiorowej mogiły powstańców.
     W miejscu tym odbywały się patriotyczne manifestacje 3 Maja aż do roku 1947, kiedy to UB krwawo rozpędziło manifestację.