Przysięga harcerska

26 czerwca 1928 roku Szkoła Podstawowa z Ryk zorganizowała  wycieczkę do Krępy koło Maciejowic.Wycieczka kosztowała 2 złote.Na Kopcu Kościuszki odbyła się przysięga harcerzy.Na zdjęciu nauczyciel M.KRÓLIKOWSKI czyta tekst przysięgi.W górnym rzędzie,po prawej stronie nauczyciel TKACZ.
 
Kopiec upamiętniający wzięcie Tadeusza KOŚCIUSZKI do niewoli został usypany przez okoliczną ludność w 1917 roku.Na granitowym fundamencie stoi drewniany krzyż z tablicą informującą o jego postawieniu w setną rocznicę śmierci Kościuszki (15.X.1817 - 15.X.1917). Kopiec prawdopodobnie znajduje się w miejscu zbiorowej mogiły powstańców.
W miejscu tym odbywały się patriotyczne manifestacje 3 Maja aż do roku 1947,kiedy to UB krwawo rozpędziło manifestację.