Wyklętym...

 

Wyklętym 

  

Nie zapomnij, Polsko
Wyklętych, przeklętych
Niezłomnych

Dzisiaj krew ich niewinna 
Jak oliwa na wierzchu
Błyszczy krzyczy jaśnieje
Jak poranek odżywa i dnieje
Dla potomnych pamięcią
Przykładem
Istnieje

Dzisiaj Polka i Polak
W wolnej Polsce się cieszy
Krzyczy światu o walce 
i o ich honorze
O ich wielkiej odwadze
o wielkiej pokorze
O cierpieniach w okopach
O Boże

Za Polskę
Za kraj
Panie zobacz zasługi
Im nagrodę daj
Wyklęci wymęczeni
Tutaj w Polsce walczyli
Tu tej ziemi bronili
Daj im raj

Rósł w ich sercach patriotyzm
W nas dziś rośnie żal
Ziemia serca przykryła
Pamięć zostawiła
Polak trwał

Dzisiaj Naród się budzi
Dumne serca rozrywa
Flaga wiatrem patriotyzm rozsiewa
Zmartwychwstanie jest wiarą
Budzi radość i wdzięczność
Nadzieja

Tam na Łączce śpi wolność
Obudzona po latach
Kryje siłę miłości
W szkieletach
W bohaterach w pamięci
W wolnym słońcu na niebie
I w narodzie i w sercu
Dla ciebie

Pożegnali rodzinę
Ciepły kącik i szal
W lesie ciemnym walczyli
Spoglądali w dal
Pod drzewami marzyli
Śnili wolny kraj

To był wielki patriotyzm
I to była normalność
Tam był też ich żal
I tęsknota żołnierska
Za wolnością zdradzoną
Wymarzoną wyśnioną
Za ojczyzną kochaną
Za kraj

Dziś ojczyzna przeprasza
Za te lata milczenia
Za cierpienia katusze i strach
Za więzienia za życie
Za niewdzięczność w ukryciu

Za ten żal    


Krystyna Czajka.

Ryki 01 marca 2017                                                                          

 Dziękuję p.Krystynie za udostępnienie tego patriotycznego.ekspresyjnego wiersza.
 Zdjęcie symbolicznego grobu Orlika zrobiłem w zimie 1978 roku.AC                                      


Comments