Ani śladu ani znaku - wypadek lotniczy w Ogonowie w 1933 roku

 
  


 

kpr.pchor.ucz.pil Zbigniew Adam KARCZEWSKI              (1909-1933)

   W czwartek 13 lipca 1933 roku Gazeta Brodnicka (nr79) podała do wiadomości informacje o wypadkach lotniczych:


Wrak samolotu na miejscu wypadku w Ogonowie.**
  Kpr.pchor.ucz.pilot Zbigniew Karczewski. urodził się 26 kwietnia 1909 roku.Ukończył Liceum Handlowe w Warszawie w lutym 1932 r.W kwietniu tego roku wstąpił do Aeroklubu Warszawskiego.W czasie od 26 kwietnia do 25 sierpnia 1932 r  ukończył kurs pilotażu na obozie PW lotniczego w Łucku i we Lwowie.Powołany do odbycia służby wojskowej ukończył  dywizyjną Szkołę Podchorążych Rezerwy przy 22 pp w Siedlcach,a następnie przeszedł na kurs pilotażu do Dęblina.
 Zginął
  śmiercią lotnika w dniu 7 lipca 1933 na terenie folwarku Brusów pod Dęblinem podczas ostatniego lotu warunkowego.Popisując się akrobacją na małej wysokości ześlizgnął się na skrzydło,lecąc na samolocie PZL Ł 2 numer 55.29.
  *   Ziemia Michałowska.Gazeta Brodnicka nr79 Czwartek 13 lipca 1933
  **  Adam Popiel Wypadki śmietelne w lotnictwie polskim 1918-1939 str.209 Pandora Chmielów  2014
Comments