Żydowskie Ryki‎ > ‎

Galeria

 Znaną  w okolicy rycka żydowską kapelą była grającą na wszystkich weselach kapela w składzie: "Dudl" (Dawid) pierwsze skrzypce,dwoje drugich skrzypiec.Na jednych grał syn Dawida.Była jeszcze trąbka i kontrabas na którym grał Buczele: "dorożkarz". Buczele jeżdził dorożką i nosił  zegarek kieszonkowy z dewizką...ale podobno zepsuty! 
Ryki z muzyki chasydzkiej nie słynęły ale za to tradycje muzyczne sąsiednich Modrzyc słyną na cały świat i są do dziś kontynuowane po kierunkiem potomków rodu Taubów.
Modrzycki walc skomponował  Drugi Modrzycki Rebe,Szaul Jedida Elazar Taub(1886-1947).
Drugiemu Rebemu, zwanemu też  "Imrei Szaul" (od jego chasydzkiego dzieła) udało się przedostać na początku wojny przez Litwę, Związek Sowiecki i Japonię do San Francisco, dokąd dotarł w roku 1940. Modrzycki walc skomponował w roku 1942 na wesele swojego syna

Reb.Szaul Drugi Modrzycki Rebe                                                                                     
 

Miejsca
 
 
 
 
                                                                                   

Ludzie
 
 

 

Rabin Jehuda Lejbusz ha-Hurvic

 
Rabin i uczony Jehuda ha-Hurvic (Engel) błogosławionej pamięci, dajan (ławnik*) rycki, wnuk Zerachi ha-Lewi, autora Ha-Maor