Żydowskie Ryki‎ > ‎

Galeria

     Znaną  w okolicy rycka żydowską kapelą, była grającą na wszystkich weselach kapela w składzie: „Dudl" (Dawid) pierwsze skrzypce, dwoje drugich skrzypiec. Na jednych grał syn Dawida. Była jeszcze trąbka i kontrabas na którym grał Buczele: „dorożkarz". Buczele jeżdził dorożką i nosił  zegarek kieszonkowy z dewizką...ale podobno zepsuty! 
    Ryki z muzyki chasydzkiej nie słynęły, ale za to tradycje muzyczne sąsiednich Modrzyc słyną na cały świat i są do dziś kontynuowane pod kierunkiem potomków rodu Taubów.
Modrzycki walc skomponował  Drugi Modrzycki Rebe, Szaul Jedida Elazar Taub (1886-1947).
Drugiemu Rebemu, zwanemu też  „Imrei Szaul" (od jego chasydzkiego dzieła) udało się przedostać na początku wojny przez Litwę, Związek Sowiecki i Japonię do San Francisco, dokąd dotarł w roku 1940. Modrzycki walc skomponował w roku 1942 na wesele swojego syna.

                                        
                                                              Reb. Szaul Drugi Modrzycki Rebe                                                                                     

Miejsca
 
 
 
 
                                                                                   

Więcej fotografii z galerii Żydowskie Ryki - Miejsca >>

Ludzie

 
 
 

Rabin Jehuda Lejbusz ha-Hurvic

 
Rabin i uczony Jehuda ha-Hurvic (Engel) błogosławionej pamięci, dajan (ławnik*) rycki, wnuk Zerachi ha-Lewi, autora Ha-Maor


Więcej fotografii z 
galerii Żydowskie Ryki - Ludzie >>