Żydowskie Ryki‎ > ‎Galeria‎ > ‎

Machzor

Kartka z machzoru, któregoś z ryckich Żydów – znaleziona w mieście po wojnie. Poniższe tłumaczenie  fragmentu machzoru na polski według Ewy Gordon, Modlitewnik Żydowski, Fundacja Ronalda S.Laudera.Kraków 2005.(strona 616)

 

 

              
 
 
 
  
                 Musaf na Rosz Chodesz
        Panie, otwórz moje wargi, a usta moje głosić będą Twoją chwałę.
   Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Bóg nasz i Bóg naszych ojców   Bóg Abrahama; Bóg Jicchaka i Bóg Jaakowa, Bóg wielki, potężny i straszliwy, Bóg  najwyższy, który wyświadcza dobrodziejstwa i stwarza wszystko, pamięta o dobroci praojców i  sprowadza wybawiciela dla dzieci ich dzieci, ze względu na Swoje Imię ,w miłości..

 

   

                        


 Machzor (hebr. cykl, obieg, obrót),  modlitewnik, zawierający teksty modlitw przeznaczonych na święta 
Rosz Haszana i Jom Kippur, odmawiane w synagodze i w domu. Gminy. żydowskie w poszczególnych krajach wzbogacały machzory  o pieśni historyczne, śpiewane w rocznice znaczących dla lokalnej społeczności wydarzeń, a także hymny religijne toteż modlitewniki mogły różnić się treścią. Od XVIII wieku w kulturze aszkenazyjskiej, upowszechnił się za pośrednictwem chasydów sefardyjski porządek modlitw. Współczesne machzory. są zazwyczaj dwujęzyczne: zawierają tekst hebr. po lewej -tłumaczenie w języku krajowym wraz z objaśnieniami zachowań rytualnych podczas nabożeństwa.

(Historia i kultura Żydów polskich. Słownik. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. Warszawa 2000) *  


Comments