Żydowskie Ryki‎ > ‎Galeria‎ > ‎

Ryckie macewy...

Macewa z roku 1895 z ryckiego cmentarza żydowskiego, którą przerobiono na toczak. Pochodzi z grobu mężczyzny, który był z pochodzenia kohenem z rodu Aarona. Symbolem tego są dłonie w geście błogosławieństwa kohenów.


 
 
 
 
 
 
 
  
 

Macewa, która wiele lat po wojnie służyła przed ryckím domem jako część schodów.









       
                                                                                

 

Bardzo dobrze zachowana lub odczyszczona macewa
z roku 1911. Niestety brakuje jej dolnej części.
Korona na nagrobku jest symbolem pobożności i uczoności.
Oznacza, że zmarły zasłużył na otrzymanie 
"Korony Dobrego Imienia"
Korona może także oznaczać głowę rodu
  „
Tutaj pochowany 5 dnia miesiąca szwat roku
5671.
Korona
Dobrego Imienia
Tutaj pochowany wspaniały człowiek...... Cyjon
Będę opłakiwać........".

 
 
 





 

Relief  przedstawia  otwartą „świętą skrzynię“- aron (ha-)kodesz) tj. szafę ołtarzową, w której przechowywano zwoje Tory. Otwarte drzwi symbolizują bramy niebos, przejście ze świata doczesnego
w Świat Przyszły. Księgi to Pięcioksiąg Mojżesza. Książki mogą symbolizować uczonego lub pisarza przepisującego zwoje Tory.                                                                       

 Czwartek  w miesiącu Kislev 651 według rachuby skróconej   (Kislev 1891)

Tu pochowany
Szczodry i uczciwy człowiek

Dobrze się prowadził
Utrzymywał się poczciwie
Jego dusza zostanie zawiązana w węzeł życia
Izaak syn pana Barucha*,   *
 nazwisko ojca umieszczano w przypadku, że on jeszcze żył
Niech jego świeca* płonie, zmarł            * świeca ojca
Z dobrym imieniem w czasie wyżej  wspomnianym.
Niechaj jego dusza zostanie związana w węzeł życia_"