Żydowskie Ryki‎ > ‎Galeria‎ > ‎

Ryckie macewy...


Macewa z roku 1895 z ryckiego cmentarza żydowskiego,którą przerobiono na toczak.

Macewa pochodzi z grobu mężczyzny,który był z pochodzenia kohenem z rodu Aarona.Symbolem tego są dłonie w geście błogosławieństwa kohenów.

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Macewa,która wiele lat po wojnie służyła przed ryckím domem jako część schodów.


 
 
 
 
 
                                                                                              


                                                                                

 

Bardzo dobrze zachowana lub odczyszczona macewa
z roku 1911.Niestety brakuje jej dolnej części.
Korona na nagrobku jest symbolem pobożności i uczoności.Oznacza,że zmarły
zasłużył na otrzymanie "Korony Dobrego Imienia"
Korona może także oznaczać głowę rodu
 "Tutaj pochowany 5 dnia miesiąca szwat roku
5671.
Korona
Dobrego Imienia
Tutaj pochowany wspaniały człowiek...... Cyjon
Będę opłakiwać........"

 

 
 
 

 

Relief  przedstawia  otwartą „świętą skrzynię“- aron (ha-)kodesz) tj.szafę ołtarzową w której przechowywano zwoje Tory.Otwarte drzwi symbolizują bramy niebos,przejście ze świata doczesnego w Świat Przyszły.Księgi to Pięcioksiąg Mojżesza.Książki mogą symbolizować uczonego lub pisarza przepisującego zwoje Tory.                                                                       

 Czwartek  w miesiącu Kislev 651 według rachuby skróconej   (Kislev 1891)

Tu pochowany
Szczodry i uczciwy człowiek

Dobrze sie prowadził
Utrzymywał się poczciwie
Jego dusza zostanie zawiązana w węzeł życia
Izaak syn pana Barucha*,   *
 nazwisko ojca umieszczano w przypadku,że on jeszcze żył
Niech jego świeca* płonie,zmarł            * świeca ojca
Z dobrym imieniem w czasie wyżej  wspomianym.
Niechaj jego dusza zostanie związana w węzeł życia_"