Żydowskie Ryki‎ > ‎Galeria‎ > ‎

Żydowskie Ryki - Ludzie

 
 
Rabin Jehuda Lejbusz ha-Hurvic

Rabin i uczony Jehuda ha-Hurvic (Engel) błogosławionej pamięci, dajan (ławnik*) rycki, wnuk Zerachi ha-Lewi, 
autora Ha-Maor 

    Grupa młodych członków Gordonii.Stoją od lewej: Efraim Wyszkowicz, Israel     Rubinsztajn, (mieszka w Izraelu) Mendel   Tajtelbaum, Ichcak Springer.Siedzą od   prawej: Mosze Apelker (mieszka w Izraelu),   Szlomo Pobrożnik, i Mosze Zuckerkop (mieszka w Izraelu)


 Listy z Ryk do siostry w Palestynie

               
Opis zdjęcia
   


Grupa młodych członków Gordonii z Ryk.Stoją od lewej do prawej: Efraim Wyszkowicz, Baruch Hermanowicz, Estera Derfner, Hinda Kirszbaum.Siedzą od prawej: Icchak Springer, Israel Rubinsztajn (mieszka w Izraelu), Szlomo Pobrożnik
 
       Młodzi z ryckiej Gordonii
 

           Młodzi z ryckiej Gordonii

       Po wielkim pożarze Ryk w 1925 roku.                       (fotografował Alter Kacyzne)
 
              Rodzina Ekhajzer
                       Opis zdjęcia
 
 
                  Akiwa Ajger
       
              Hana Borensztajn-Goldmann
 
          Armon(Alek) Kestenbaum
                       Opis zdjęcia
 
  
 
 M.Derfner

 
    Abraham Borensztajn

             Gerszon i Chana Derfner
 
 Zwykły dzień targowy.Lejbusz Gorke,    czapnik, przed swoim straganem 

 
             Rodzina Jechiela Derfnera 
 

Grupa młodzieży , członków Zeirei Agudat Yisrael z Ryk.Stoją od prawej: Elijachu Wajsfisz, Szlomo Feinsilber, Nate Fajfer, Sz.Wajnberg
 
 
   
Uczniowie chederu. (przed synagogą*)
  
               
Icchak Towa Stanisławski
 
 
Rafael Ledermann

 
              Miriam Stanisławska

           Rodzina Malecha Lederhandlera
 

Symcha Wajnberg
 
 
        Karole Tajchman-Davidman
 
                Arje Lejb Borensztajn

       Szames Dan (" woźny")
 
  
 Rodzina Lejba Wajnberga.Stoją: Debora, Szlomo, Symcha.Siedzą: Miriam, Mosze i ojciec Lejb
 
Nachman Abramowitz

        Baruch Meir Eideles (Cwibeker)
 
 
 
              Malech Zuckerkop
 
 
 
 Buczele Bricman -jeden z dwóch ryckich                                    dorożkarzy

Rafael Ledermann, jego matka Zosia i siostra                                Cipora

 
         
           Cipora Anglister i Alte Lew
 
                 Rabin Icchak Openhajm
 
    Stoją od prawej: Roza Openhajm i Sara    Kuperman. Między siedzącymi: Gitla Turek,  Riwka Kuperman, Rochcze Openhajm

 
                   Mosze Tajtelbaum
 
       Bracia Tajtelbaum i Sara Tajchman

 Wielka rodzina Rabina Izraela Gerszona                               Rospora


 
Zosia Tajchman, siostry Rajzla i Fajgele oraz mój brat Abraham.Zdjęcie zrobione                   w ryckim gettcie
 
Od lewej: Chawa, Sara i Choncze-wszystkie zginęły. z prawej: Jakob Hersz
Tajchman.Uciekł z obozu koncentracyjnego,                      mieszka w Ameryce
 
          Od prawej: Rajzla Tajchman i Mania               Schlimer.Obie zginęły.Na lewo Perla                     Tajchman mieszka w Izraelu

 
          Bracha Ben-Josef (Borensztajn)

        Abraham Icchok i Riwka Mikowscy
 
    Mosze Mikowski po prawej z Netanelem         Tajchmanem i Nachumem Goldsztajnem


Grupa młodzieży.Stoją od prawej: Mosze Stern, Mirel Anfanger (mieszka w Izraelu) i Mordechaj Fuchsmann. Siedzą: Turek,                   NN, Choncze Mikowsk
i
 
                 Kajla Tajchman-Goldman

Stoją od prawej: Kajla Goldmann (mieszka w Argentynie), Icchak Becalel Borensztajn i Sara Borensztein zginęli w obozie koncentracyjnym. Siedzą: Sorke Tajchman, Chana Rajzla Borensztajn-obie zginęły i Sara Tajchman, mieszka w Los Angeles

                     Sorke Tajchman


                       Becalel Borensztajn

Benjamin Goldmann przeżył warszawskie getto zginął w wypadku podczas podróży do                                 Belgii
 
                      Gitla Kuperman

    Mosze Silberspurn, mąż Gitli Kuperman
         
  
         Rodzina Joela Kupermana


 
    Stoją od lewej: Gitla Kuperman,                 Mordechaj Fuchsmann, Sara                     Stern.Siedzą od lewej: Sorke Lerner,         NN, Frandel Rottsztein, Ite Wolf
 
          Rouven Rospor i Riwka Kuperman


                       Dzieci z Ryk
 
                        Reuven Lew

           Riwka Gitlman znana jako "Czarna                        Riwka" z córką i wnuczkami
 
                       Szymon Puterman

 
              Matka Rachela Puterman

Samuel Puterman (Izrael) siostra Riwka Fureman i Riwka Lerner-obie zginęły
 
                                Grinkorn
 
   Jakob Mosze i Chaja Sara Tajchman

           Zaręczeni z rodziny Tajchman
                 Rodzina Tajchman
 
              Syn Rabina Natana Fajfra

 Po lewej córka Rabina Rachela Fajfer z siostrami Silberberg i Sosanną Borensztajn

               Luba Rzeźnik (Apozdower) 

                Mosze Sztamfater 

                         Josel Neuhaus 

                      Gedalia Blankacz

   Stoją od prawej: Littmann, Goldmann,      Rzeznik, Goldmann Szlomo
   Siedzą: Israel Borensztajn, Chana             Goldmann i Baruch Littmann

                               Golda
             
 NN, Stanisławski, NN


 Grupa młodzieży. Stoją: Meir Apozdower,  Jechiel Bukler.Siedzą: Mosze Lerner i  Aron Szulman

          Przed odjazdem Mosze Lernera i                          J.Stanisławskiego do Izraela.
Stoją od prawej: Chaim Apozdower, Meir Fajfer, Chaim Gerszon Apfelker, Isaschar Sztamfater, Matel Wajsfisz, Chanok Afelker, Abracham Szulman, Meir Witzman i Pesach Rinder.Siedzą: Symcha Wajnberg, Eli Wajsfisz, J.Stanisławski, Mosze Lerner, Chaim Goldberg i Jerachmiel Romer 

Grupa członków Gordonii z nauczycielem                    Mordechajem Fuchsmannem 

     Rodzina Malacha i Malik Tenerów 
 
            Rachela Langewicz-Ledermann

                    Jakob Mandelbaum

 
                Szaul Mleczkowicz

                      Jakob Handsztok


 Grupa kobiet żydowskich podczas prac przymusowych w czasie okupacji nazistowskiej w Rykach

                    Chaja Cwibeker

                         Golda Cwibeker
 
       Lichtensztein i Turbiner, zginęli w                      obozie w Dęblinie

             
Adela Szulman
 
              Gerszon Tajchman z rodziną
 
W zakładzie krawieckim 1942. Szlomo Dawid Turbiner, Mordechaj Goldman, Szymon                Gadel. Zdjęcie zrobione w gettcie. 


 
         Herszel-dziecko Tajtelbaumów,             które z całą rodziną odwieźli hitlerowcy
 
       Fajga (po prawej) i Cwija Goldsztajn,
                    getto w Rykach 1942
 
                  Mordechaj Seifentreger


        Rodzina Seifentreger: Berel z żoną
                       i dzieckiem
 
  Motel Seifentreger (mieszka w Ameryce) z       siostrą Malkele, która zginęła w obozie             koncentracyjnym
 
                   Aszer Sztamfater


 
S.Z.Judensznajder
 
Szlomo Zalman Judensznajder z matką i czterema starszymi siostrami. (Błąd -powinno być 3 siostry*)

       Siostry Trengel, Henia Boskiewicz
                      i Rajzla Gender

 
                      Moszele Rospor
 
Siostra Bat-Szewy Rzeźnik-Perla Winograd (siedzi) z Malą Mikowski-Langiewicz
 
           Siostry Perla i Golda Szlymer

 
                  Bluma Blajchman

Liczna rodzina Lejbla Szulmana zgromadzona                         przed  domem
 
                    Chaim Ber Rubinsztajn


 Estera Anglister Szternberg. (Nowy Jork)

Israel Isser Goldmann poległ w boju jako                          żołnierz Armii Czerwonej

            Szewa Fisztajn. Toronto Kanada


 
                 Motel Fisztajn

  Motel Fisztajn z kolegami nad stawem. Z  prawej Szlomo Kijowski, Lejzer-Ber Turbiner, Becalel Borensztajn, Natan Kurcgan, Natan Kijowski, Szlomo-Dawid Turbiner, Chaim Zalcberg, Ben-Cijon Rothalc, Mates


                Rywka Tajchman-Gerecht

 

                    Balcze Tajchman


Jeden z ryckich Męczenników którego nikt nie może poznać, nikt nie zna jego nazwiska