Żydowskie Ryki‎ > ‎

Konferencja w Las Vegas 2005

 

Konferencja w Las Vegas*

 W dniach 10-15 lipca 2005 r. w hotelu „Flamingo” w Las Vegas odbyła się 25. konferencja International Association of Jewish Genealogical Societies (Międzynarodowego Związku Żydowskich Towarzystw Genealogicznych).

W konferencji wzięła udział m.in. Pani Joyce Field, Lider Projektu Ksiąg Pamięci oraz Wiceprezes ds. Badań Naukowych JewishGen (amerykańskiej organizacji genealogicznej założonej w 1987 r. - od 1996 r. działającej jako towarzystwo wyższej użyteczności „non-profit”). Ojciec Pani Field, Abraham Kornreich Wolf, urodził się w Dębicy w 1894 r.

W ramach konferencji 25. konferencji IAJGS, w dniu 11 lipca 2005 r.,  w panelu popołudniowym (17:00-18:15), Pani Joyce Field wygłosiła odczyt pt. „Yizkor Books: Bridges to the Past and the Future” (Księgi pamięci: pomosty ku przeszłości i przyszłości). W trakcie swojego wystąpienia Pani Field pokazała zebranym film pt. „Na wieczność nie ma nic” – w reżyserii dębickich twórców, Piotra Pochwata i Ireneusza Sochy i wyprodukowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej w 2004 r. I odczyt, i film spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem. Jak pisze pani Field, „ludzie mieli łzy w oczach”.

W swoim odczycie Pani Field wspomina również o niezwykłym znaczeniu, jakiego nabrały księgi pamięci nie tylko dla nowych pokoleń Żydów, lecz również Polaków. Daje trzy przykłady kontaktów, dzięki którym - jak przyznaje - zmieniła swój sposób myślenia o relacjach polsko-żydowskich oraz roli Polaków w zagładzie i ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej. Najpierw bardzo obszernie opisuje historię korespondencji z Ireneuszem Sochą – niezależnym badaczem z Dębicy – oraz przybliża jego sylwetkę w kontekście jego zainteresowań judaikami. Następnie opisuje swoje kontakty z osobami ze Zgierza oraz Ryk.

 W konkluzji stwierdza, że te trzy przykłady są symptomatyczne dla „nowego ducha”, który wg niej jest w Polsce obecny w odniesieniu do tematyki żydowskiej. Przyznaje, że fakt poznania młodego pokolenia Polaków podziałał odświeżająco na jej duchowość i zmienił jej stosunek do wielu drażliwych spraw z polsko-żydowskiej przeszłości.

Wyraża chęć spotkania się ze swoimi respondentami bezpośrednio i ma do nich bardzo pozytywny emocjonalnie i intelektualnie stosunek.

 

 /english version/

The 25th conference of the International Association of Jewish Genealogical Societies took place between July 10 and 15, 2005 at the Flamingo Hotel in Las Vegas.

The conference saw among others the participation of Ms. Joyce Field, the leader of the Yizkor Book Project and JewishGen Vice President of Research. Ms. Field’s father, Abraham Kornreich Wolf, was born in Debica in 1894.

On July 11, 2005, Ms. Field gave talk titled “Yizkor Books: Bridges to the Past and the Future”, as a part of the conference. During her talk, she showed the audience the film titled “Nothing remains forever” made by Piotr Pochwat and Ireneusz Socha from Debica and produced by the TPZD in 2004. The talk and the film were received very well. Ms. Field wrote that “everyone was crying”.

In her talk, Ms. Field mentioned a great importance that the yizkor books had got for the new generations of Jews but also Poles. She gave three examples of her Polish contacts thanks to whom – as she admitted – she was able to positively rethink her opinion on Polish-Jewish relations as well as the Polish role in the Holocaust and the fact that many Poles were saving Jewish lives during the WW2. First, she had gone into great detail concerning the story of her correspondence with Mr. Ireneusz Socha – an independent researcher from Debica – and gave his profile within the context of his Jewish interests. Then she described in a similar fashion her contacts with people from Zgierz and Ryki.

In the conclusion, she stated that the three examples were emblematic of a new spirit present in Poland concerning the Jewish issues. She admitted that it had been spiritually uplifting for her to meet those individuals through email exchanges and that it had made her change mind on many sensitive issues in the Polish-Jewish history. 

Finally, she expressed her wish to meet the individuals face to face and share with them her positive emotions and thoughts.

 

Comments