Obława na Żydów w ZalesiuW wydanej niedawno książce „Jest taki piękny słoneczny dzień..”, jej autorka Barbara ENGELKING przytacza akt  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (Sąd Wojewódzki dla Województwa Warszawskiego) w sprawie karnej Juliana PIĄTKA (Zespół 318/645).

„Porą jesienną około godziny 10.00 w miejscowości Zalesie [...] zatrzymał się samochód osobowy z którego wysiadło:2 Niemców,w tym jeden w stopniu oficerskim Peterson,i 2 Policjantów Granatowych.[...] nadjechało kilku Niemców i kilku Policjantów Granatowych  na rowerach z Posterunku w Rykach,Następnie Peterson wszystkim obecnym [...] polecił się udać na skraj pobliskiego lasu.Kilku Niemców i Policjantów na polecenie Petersona udało się na skraj lasu do wsi Ownia,a pozostali Niemcy,Policjanci i wymienione wyżej osoby cywilne zostali rozstawieni w tyralierę w odstępach około 20 m jedna osoba od drugiej.W toku formowania tyraliery przybyli Policjanci z Posterunku w Kłoczewie.[...]Tyraliera przeszła przez pierwszy las o długości około 400 m i przez polanę długości ok[oło] 50 m.Gdy tyraliera wchodziła na skraj drugiego lasu ciągnącego się na przestrzeni ok[oło] 200 m z przeciwnej strony lasu,od wsi Ownia,gdzie byli Niemcy i Policjanci,padło kilka strzałów.Zaraz potym z drugiego lasu na polanę na przestrzeni między Petersonem a Piątkiem wybiegło 3 Żydów,pierwszy w wieku powyżej 20 lat,a dwaj pozostali w wieku poniżej 20 lat każdy.Peterson z chwilą,gdy uciekający Żydzi wbiegli na polanę,zaczął do nich strzelać i zabił ostatniego z nich.Z chwilą,gdy dwaj pozostali Żydzi wbiegli do pierwszego lasu „dużego”,Peterson polecił Piątkowi,aby gonił ich[...]Po upływie około 20 minut[...]Piątek doprowadził Żyda w wieku ok.14 lat,który po paru minutach przez Petersona wystrzałem z pistoletu został zabity.[...]Po skończonej obławie Peterson polecił osobom cywilnym,aby rozbierały ciała zabitych Żydów.W pewnym momencie obok ciała zabitej starej Żydówki zatrzymali się Piątek i Zdzisław Kalbarczyk .W tym czasie w oddaleniu kilkunastu metrów od ww stał Peterson,poza tym nikogo w pobliżu nie było.W trakcie tego Piatek i Kalbarczyk zauważyli jednocześnie w jałowcu obok miejsca,gdzie leżało ciało starszej Żydówki,dwoje dzieci narodowości żydowskiej, w wieku poniżej 10 lat każde (dziewczynkę i chłopca).Peterson w tym czasie ukrytych w jałowcu dzieci nie widział,bo na przestrzeni miedzy nim  a dziećmi były krzaki.Po zauważeniu dzieci narodowości żydowskiej Piątek głosem o tym zawiadomił Petersona,na skutek czego dzieci wybiegły z jałowca i zaczęły uciekać,a Peterson wystrzałami z pistoletu zabił je.Jako nagrodę za ujęcie Żyda i wskazanie 2 dzieci narodowości żydowskiej Piątek na polecenie Petersona otrzymał buty z cholewami zdjęte z nóg zabitego Żyda”.

Według autorki (str.148),Piątek został skazany 28 marca 1956 roku na rok więzienia za ujęcie Żyda(karę darowano na podstawie amnestii).Uniewinniono go zaś od zarzutu wydania dwojga żydowskich dzieci.......


                                
                                  Tablica upamiętniająca miejsce tragedii w lesie koło Zalesia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zainteresowanym tematem polecam rozdział Holokaust w Rykach ,Irenie,Zalesiu (str 212-230) z doskonale udokumentowanej książki dr Mirosława SULEJA  Marian Bernaciak „Orlik” Biografia,Oficyna Wydawnica Volumen,2015.