Mit o ryckim pochodzeniu Admirała Rickovera

Hyman George RICKOVER, twórca pierwszej na świecie atomowej łodzi podwodnej (Nautilus) urodził się w Makowie Mazowieckim jako syn Abrahama RICKOVERA, krawca
 i RACHELI (z domu UNGER). Jego ojciec wyemigrował do Ameryki sam, a później, w 1905 roku, sprowadził całą swoją rodzinę 

A nazwisko? Według „Słownika nazwisk żydowskich Królestwa Polskiego", Alexandra BEIDERA, nazwisko Rykower pochodzi od wioski Ryki w dawnym powiecie przasnyskim. Nazwisko to występuje także w Kolnie, Makowie, Przasnyszu i Pułtusku. Admirał odwiedził Polskę w 1959 roku, jako osoba towarzysząca ówczesnemu wiceprezydentowi USA Richardowi M. Nixonowi. Podobno władze ryckie próbowały nawiązać kontakt z admirałem Rickowerem, ale nie otrzymały od niego żadnej odpowiedzi. 
    Admirał RICKOVER, tak samo zresztą, jak i generał RYKOW z „Pana Tadeusza", z Rykami nie ma wiele wspólnego.

 
 
              Admiral Rickover na Nautilusie