Zwangsarbeitslager für Juden na łąkach nadwieprzańskich

Oprócz  lakonicznych  wzmianek w archiwach, po istnieniu tego obozu w Skrudkach-Stefance nie pozostał żaden ślad. Wszystko zarosło. I stawy i wały, które sypali Żydzi. Zarósł zielskiem także i ich masowy grób.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

                    Prawdopodobne usytuowanie obozu pracy przymusowej nr 2972 dla Żydów
 

          Obóz składający się z kilku baraków mieścił się  łąkach między wsią  Skrudki a rzeką Wieprz  (10 km od Ryk), niedaleko jeziora Skrzynka. Pracujący tam Żydzi przywiezieni byli prawdopodobnie z Dęblina wiosną 1943 i pochodzili z transportu, który przybył do Dęblina z Prešova (Słowacja) w połowie roku 1942. Szesnaście osób, obywateli Czechosłowacji  w wieku od 20 do 60 lat pracowało tutaj przy  kopaniu rowów i sypaniu grobli na stawach.

 

                    
 

                                           Stawy. Groble i nasypy wykonane przez Żydów

 

           Po wykonaniu prac, w październiku 1943, skazano ich na śmierć i pogrzebano w miejscu                         stracenia. Według Mieczysława Rybaka, wszystkich zakopano koło stawu, 150 m od szosy Puławy             -Baranów.Mieszkańcy opowiadają, że kiedy dokonywano tego mordu, dziecko żydowskie                         próbowało ukryć się pod pryczą. Wyciągnięto go stamtąd wyciągnięto i zastrzelono. 

                     

                                       Miejsce obozu dzisiaj. W oddali szosa Warszawa-Lublin           

                       
 

                       Gdzieś tutaj zakopano 16 Zydów z Zwangsarbeitslager für Juden Nr 2972

                        
                       Bunkier w Skrudkach przy szosie Warszawa-Lublin. Jeszcze w latach 60
                                widzieć było oryginalny, żółto-brązowy
 kamuflaż.
                             

1 Mieczysław Rybak Żyrzyn i Okolice. Zarys dziejów. str. 139 


 

Comments